Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBSEVANA ŽIVILA

Obsevanje živil z ionizirajočim sevanjem je nova tehnologija za zagotavljanje mikrobiološke varnosti živil, ki uniči zdravju škodljive mikroorganizme v živilih.

 

Živila se smejo obsevati z ionizirajočim sevanjem samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • obstaja upravičena tehnološka potreba,
  • obsevanje ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje in se izvaja po predpisanih pogojih,
  • koristi potrošniku,
  • se ne uporabljajo kot nadomestek za dobro higiensko, dobro proizvodno ali dobro kmetijsko prakso.

 

Živila se smejo obsevati samo v naslednje namene:

 

  • za zmanjšanje razširjanja bolezni, povzročenih z živili ali hrano, z uničenjem organizmov, ki povzročajo bolezni,
  • za zmanjšanje pokvarljivosti živil z zaustavljanjem ali preprečevanjem procesov gnitja ali razpadanja in uničenjem organizmov, ki so vzrok za pokvarljivost živil,
  • za zmanjšanje izgube živil zaradi prezgodnjega zorenja, klitja ali brstenja,
  • za uničenje organizmov v živilih, ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom.

 

V EU je področje obsevanih živil urejeno s številnimi direktivami in odločbami. Nacionalni predpis, ki ureja področje obsevanih živil je Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem, (Uradni list RS, št. 71/02, 86/03 in 51/04).

 

Obsevanje živil je v Evropski skupnosti dovoljeno le za posušena aromatična zelišča, začimbe in vrtna zelišča.   

 

V EU lahko obsevajo živila le s strani Evropske skupnosti odobreni objekti za obsevanje v državah članicah, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje te dejavnosti določene v Priporočenem mednarodnem kodeksu ravnanja za obratovanje objektov za obsevanje živil (v Sloveniji takega objekta nimamo).

 

Živila, ki so obsevana z ionizirajočim sevanjem ni dovoljeno uvažati iz tretjih držav, razen v primeru, če je bilo obsevano v objektu za obsevanje, ki ga je odobrila Skupnost. Za sedaj je Evropska skupnost odobrila uvoz obsevanih živil petim državam izven Skupnosti: Švici, Južno Afriški Republiki, Turčiji, Tajski in Indiji.

 

Seznam držav z naslovi in navedenimi tehnologijami obsevanja objektov v posamezni državi članici, kot tudi v tretjih državah, ki jih je odobrila Evropska skupnost, je objavljen na spletni strani Evropske komisije.

 

Za uvrstitev vsakega živila na seznam odobrenih živili za obsevanje je potrebna predhodna pozitivna ocena oziroma mnenje Evropske agencija za varnost hrane (EFSA), ki je v okviru Evropske skupnosti pristojen organ za pripravo znanstvenih mnenj na področju varnosti hrane.

 

Vsako obsevano živilo z ionizirajočim sevanjem mora imeti oznako »obsevano« ali »obdelano z ionizirajočim sevanjem« .

            

 

List of approved facilities for the treatment of foods and food ingredients with ionising radiation in the Member States (According to Article 7(4) of Directive 1999/2/EC of the European Parliament and Council on the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation)

 

List of Member States' authorisations of food and food ingredients which may be treated with ionising radiation (According to Article 4(6) of Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation)

 

 

Pregled Znanstvenega odbora za živila o živilih in živilskih sestavinah obsevanih z ionizirajočim sevanjem

 

Skupna študija FAO/IAEA/WHO glede uporabe ionizirajočega sevanja in varnosti obsevanih živil

 

Seznam dovoljenj držav članic glede živil in živilskih sestavin, ki se smejo obsevati z ionizirajočim sevanjem

 

Letna poročila o obsevanih živilih

 

Povezave:

Food Irradiation

 

 

Zakonodaja...