Skoči na vsebino

NOVA ŽIVILA

Ker so se  na trgu nenadzorovano pojavljala živila in živilske sestavine brez podatkov o varni uporabi v prehrani ljudi, se je Evropska unija odločila za ureditev področja novih živil.

 

Nova živila so živila in živilske sestavine, ki se niso v pomembnem obsegu uporabljale v prehrani ljudi na območju Evropske unije v vsaj eni izmed držav članic pred 15. majem 1997. Pred dajanjem na trg morajo biti odobrena,  pridobiti morajo dovoljenje za promet.

 

Odobritev novih živil in živilskih sestavin ter njihovo dajanje na trg  je urejeno od leta 1997, ko je bila sprejeta Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (v nadaljevanju: uredba). Uredba določa splošna načela za odobritev novih živil in živilskih sestavin v Evropski uniji ter se uporablja za dajanje na trg znotraj Evropske unije.

 

Če oseba, odgovorna za dajanje živila na trg, ne zagotovi jasnih dokazov o tem, da se je živilo ali živilska sestavina uporabljala v pomembnem obsegu za prehrano ljudi pred 15. majem 1997 na območju EU v vsaj eni od držav članic, mora vložiti zahtevek za pridobitev dovoljenja v državi članici, na katere trg želi prvič dati izdelek. V postopku odobritve novega živila se zaradi zagotavljanja varnosti potrošnikov opravi varnostno presojo oziroma oceno tveganja in po potrebi še dodatno presojo.

 

Dodatne informacije v zvezi z novimi živili, kot npr. seznam zahtevkov za pridobitev dovoljenja, seznam odločb evropske Komisije o odobritvi/zavrnitvi dajanja na trg, seznam notifikacij po 5. členu Uredbe 258/97, ter povezavo na spletni katalog novih živil lahko najdete tudi na spletnih straneh DG SANCO, Novel Food.

 

Kaj je spletni katalog novih živil?

 

Je dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in služi za orientacijo nosilcem živilske dejavnosti in tudi potrošnikom glede lastnosti in trenutnega statusa posameznih živil oziroma živilskih sestavin, skladnih z določbami Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami. Vsebuje tudi informacije o rastlinah in drugih snoveh, ki so se uporabljale na območju EU pred letom 1997 izključno kot prehranska dopolnila ali kot sestavine v prehranskih dopolnilih. Vsebina dokumenta se posodablja glede na nove informacije, ki jih zagotavljajo države članice in glede na rezultate nadzora, ki ga izvajajo države članice in o njem poročajo Evropski komisiji. 

 

Seznam odločb za nova živila o odobritvi dajanja na trg (angleški seznam)

 

Seznam notifikacij za nova živila (v angleščini)

 

Zakonodaja...

 

Shema postopka odobritve novega živila

 

Nova Uredba (EU) št. 2015/2283 o novih živilih in novih živilskih sestavinah, ki bo začela veljati 1. januarja 2018...

 

Predstavitev novosti nove Uredbe o novih živilih (EU) št. 2015/2283