Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MIKROBIOLOŠKA MERILA

Živila živalskega kot tudi rastlinskega izvora lahko predstavljajo tveganje za potrošnika  zaradi kontaminacije le teh z mikroorganizmi. Mikrobiološka merila predstavljajo orodje za ugotavljanje varnosti in kakovosti živil. Vendar vzorčenje in mikrobiološko testiranje živil samo po sebi ne predstavlja jamstva, da so proizvedena živila varna. Smiselno je, da je varnost živil zagotovljena s preventivnim pristopom, kot je oblikovanje varnega procesa oziroma produkta, kjer sta vključeni dobri praksi, tako higienska  kot proizvodna, kot tudi upoštevanje principov HACCP (ugotavljanje ocene tveganja in kritičnih kontrolnih točk).
 
Za celotno področje skupnosti so bila postavljena enotna mikrobiološka merila, ki so se začela uporabljati s 1. januarjem 2006 in sicer Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila, ki postavlja varnostne omejitve za mikroorganizme, njihove toksine in metabolite, še posebej za tiste, ki so najpogostejši povzročitelji okužb s hrano, kot so salmonela, listerija,  Enterobacter sakazakii, enterotoksini stafilokokov ter histamin pri nekaterih ribah in ribjih proizvodih.


Mikrobiološke kriterije morajo živila izpolnjevati od trenutka, ko so dana v promet, do konca njihovega roka uporabnosti.


Uredba (ES) št. 2073/2005 med drugim postavlja tudi nekatere procesne higienske kriterije, ki odražajo higiensko stanje postopka v katerem se ravna z živili.

 

Mikrobiološka merila za živila so bila postavljena v skladu z mednarodno priznanimi principi, kot je Codex Alimentarius.

 

Razno:   

           

Guidance Document on official controls, under regulation (ec) no 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs

 

Povezave: 

Microbiological Criteria

Plakat Svetovne zdravstvene organizacije (WHO): 5 ključev za bolj varno hrano