Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HIGIENA ŽIVIL

Bela knjiga o higieni živil je radikalno spremenila zakonodajo živil.  Poglavitni cilj splošnih in posebnih higienskih pravil je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov. Vsak nosilec dejavnosti, v živilski verigi mora zagotoviti, da varnost hrane ni ogrožena. 

 

Zakonodaja skupnosti se nanaša na vse stopnje proizvodnje, predelave, distribucije in dajanja v promet živil, ki so namenjeni prehrani ljudi.

 

"Dajanje v promet" pomeni imeti živila za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike prenosov.

 

Novo zakonodajo na tem področju sestavljajo

 

- Uredba o higieni živil (ES) št. 852/2004

- Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (ES) št. 853/2004

- Uredba o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (ES) št. 854/2004

 

Nova pravila temeljijo na sledečih principih:

  • primarna odgovornost za zagotavljanje varna hrane je na strani nosilca živilske dejavnosti,
  • varnost živil mora biti zagotovljena skozi celotno prehransko verigo, začenši s primarno proizvodnjo,
  • v celotni prehranski verigi morajo biti vključeni postopki, ki temeljijo na principih HACCP,  
  • obvezna je registracija in odobritev živilskih obratov,
  • zakonodaja omogoča razvoj smernic dobre higienske prakse, oziroma določa uporabo principov HACCP, kot orodja za izpolnjevanje novih zahtev zakonodaje.
  • upoštevana je fleksibilnost zakonodaje do proizvajalcev v odročnih predelih (npr. visokogorje) ter do tradicionalnih postopkov in metod.
  • Pravila Skupnosti, ki se nanašajo na higieno živil (Uredbo 852/2004/ES) se ne uporabljajo za primarno proizvodnjo za zasebno domačo uporabo ali za domačo pripravo, ravnanje s hrano ali njeno skladiščenje za zasebno domačo porabo.

Področje higiene živil se tesno prepleta z:

  • Uredbo (ES) št. 178/2002 EP in Sveta, z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.
  • Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali.

 

PUBLIKACIJA EFSA:

Objavljamo novo, posodobljeno izdajo publikacije Ko hrana zakuha vihar: preizkušeni recepti za obveščanje o tveganjih, ki jo je pripravila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Publikacija ponuja informacije o varnosti hrane, metodah ocenjevanja tveganj in nalogah Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).