Skoči na vsebino

URADNI NADZOR GSO

Uradni nadzor GSO v živilih in krmi izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 

Nadzor nad GSO po Zakonu o ravnanju z GSO opravlja Inšpektorat za okolje.

 

Uradni nadzor, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene in na živila oziroma hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

 

Letna poročila o uradnem nadzoru, tudi GSO po posameznih letih v Sloveniji, so na voljo na spletni strani inšpektoratov in uprave.

 

Pridelavo gensko spremenjenih rastlin, po Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin, nadzira Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.

 

Dejanja, ki se kaznujejo po tem zakonu:

–        neprijavljena pridelava GSR,

–        pridelava GSR v nasprotju s prijavo pridelave, oz. letnim načrtom pridelave (na območjih za pridelavo GSR),

–        neizvajanje ukrepov za zagotavljanje soobstoja,

–        neizpolnjevanje obveznosti pridelovalca GSR.

Po drugih predpisih se kaznuje v skladu s predpisanimi pristojnostmi:

–        pridelava nedovoljenih GSR (ZRGSO),

–        pridelava GSR, če je vnos/sproščanje GSO prepovedano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo in ohranjanje narave (ZON).