Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNI NADZOR GSO

Uradni nadzor GSO v živilih in krmi izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 

Nadzor nad GSO po Zakonu o ravnanju z GSO opravlja Inšpektorat za okolje.

 

Uradni nadzor, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene in na živila oziroma hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

 

Letna poročila o uradnem nadzoru, tudi GSO po posameznih letih v Sloveniji, so na voljo na spletni strani inšpektoratov in uprave.

 

Pridelavo gensko spremenjenih rastlin, po Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin, nadzira Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.

 

Dejanja, ki se kaznujejo po tem zakonu:

–        neprijavljena pridelava GSR,

–        pridelava GSR v nasprotju s prijavo pridelave, oz. letnim načrtom pridelave (na območjih za pridelavo GSR),

–        neizvajanje ukrepov za zagotavljanje soobstoja,

–        neizpolnjevanje obveznosti pridelovalca GSR.

Po drugih predpisih se kaznuje v skladu s predpisanimi pristojnostmi:

–        pridelava nedovoljenih GSR (ZRGSO),

–        pridelava GSR, če je vnos/sproščanje GSO prepovedano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo in ohranjanje narave (ZON).