Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI NA PODROČJU GSO V REPUBLIKI SLOVENIJI

Na osnovi nacionalne zakonodaje si pristojnosti na tem področju delita Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za zdravje.

 

Vsa področja GSO so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za GSO v hrani in živilih je pristojna Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), razen področja prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene in živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, ki  vsebujejo, so pridobljena ali sestavljena iz GSO, kar je pristojnost Ministrstva za zdravje. Ravnanje z GSO je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.