Skoči na vsebino

POSTOPEK ZA ODOBRITEV NOVIH GSO V SKLADU Z UREDBO 1829/2003/ES IN DIREKTIVO 2001/18/ES

V prometu so lahko samo GSO, ki so odobreni na nivoju EU. Postopek se začne z vlogo vlagatelja za odobritev posameznega GSO, nadaljuje se na Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA). Ko EFSA izda pozitivno mnenje o oceni tveganja se postopek odobritve posameznih GSO nadaljuje v okviru Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali, Sekcija za gensko spremenjeno hrano in krmo ter tveganje za okolje. V primeru, da na odboru odločitev ni sprejeta, ni dosežene kvalificirane večine, se postopek nadaljuje na Pritožbenem organu Sveta EU. Če tudi Pritožbeni organ ne odloči o odobritvi GSO so možne tri rešitve:

- Komisija na osnovi pozitivnega mnenja EFSA, posamezen GSO odobri

- V primeru kvalificirane večine proti, odobritev GSO zavrne,

- Odločitve ne sprejme.

 

Seznam odobrenih GSO je objavljen na spletni strani Komisije.

 

Shema odobritve: