Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OZNAČEVANJE GSO

V Sloveniji, oziroma v EU je označevanje živil in krme, ki vsebujejo ali so proizvedeni iz gensko spremenjenih organizmov (GSO) obvezno. Izdelki, ki so proizvedeni iz GSO, morajo biti označeni z besedami »gensko spremenjen« oziroma »proizveden iz gensko spremenjenega (ime organizma)«. Mesa, mleka, jajc, rib in drugih izdelkov, živali, ki so bile krmljene z GS krmo, ni potrebno posebej označiti, kakor tudi ne fermentiranih izdelkov proizvedenih s pomočjo GS mikroorganizmov (npr. jogurti, siri). Enako velja za živila, pri katerih so bili uporabljeni encimi, proizvedeni iz GS mikroorganizmov. Označevanje ni potrebno za živilo oziroma krmo, ki vsebuje največ 0,9% posamičnega dovoljenega GSO, pod pogojem, da je njegova prisotnost v izdelku naključna in tehnično neizogibna, kar mora proizvajalec tudi dokazati.

 

Označevanje je določeno z Uredbama 1829/2003/ES, 1830/2003/ES ter Direktivo 2001/18.

 

Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti tudi sledljivost posameznega GSO skozi vse faze dajanja v promet, ter so v skladu z Uredbo 178/2002/ES  odgovorni za dajanje na trg.

Uredba Komisije (EU) št. 619/2011 z dne 24. junija 2011 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme glede prisotnosti gensko spremenjene snovi se uporablja za uradni nadzor krme glede prisotnosti naslednjih snovi:

 

(a) GS snovi, ki je odobrena za komercializacijo v tretji državi in za katero je bila predložena veljavna vloga v skladu s členom 17. Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter za katero se je postopek odobritve začel pred več kot 3 meseci pod pogojem, da:

(i) EFSA zanjo ni ugotovila, da škodljivo vpliva na zdravje in okolje, ko je prisotna pod MRPL; SL 25.6.2011 Uradni list Evropske unije L 166/11

(ii) je zahtevano kvantitativno metodo iz navedenega člena validiral in objavil referenčni laboratorij Evropske unije ter

(iii) certificiran referenčni material izpolnjuje pogoje iz člena 3;

(b) po 25. aprilu 2012 GS snovi, ki je bila prijavljena v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1829/2003, za katero je odobritev potekla in za katero je referenčni laboratorij Evropske unije validiral in objavil kvantitativno metodo, pod pogojem, da certificiran referenčni material izpolnjuje pogoje iz člena 3 ter

(c) GS snovi, za katero je odobritev potekla, saj zanjo v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 ni bila predložena vloga za obnovitev, pod pogojem, da certificiran referenčni material izpolnjuje pogoje iz člena 3.

 

V tem primeru se za mejo najmanjše zahtevane učinkovitosti (MRPL: najmanjša vrednost ali koncentracija analita v vzorcu, ki ga je treba zanesljivo zaznati in ga morajo potrditi uradni laboratorij) upošteva vrednost 0,1 mas % GS snovi v krmi (relativen standardni odmik ponovljivosti, je manjši ali enak 25 %).