Skoči na vsebino

DOLOČANJE GSO

Referenčni laboratoriji

 

Vsak GSO, ki je odobren ali v postopku odobritve mora imeti določeno metodo za določitev. Za validacijo teh metod je ustanovljena Evropska mreža laboratorijev za določanje GSO (ENGL).
 
Referenčni laboratorij Evropske unije za določanje GSO se nahaja v Ispri v Italiji.

 

 

Nacionalni referenčni laboratorij za gensko spremenjena živila in krmo je Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, kjer GSO tudi določajo.

 

(http://www.nib.si/index.php/storitve-in-oprema/dolocanje-gensko-spremenjenih-organizmov.html)

 

 

Laboratoriji za določanje GSO v Republiki Sloveniji

 

Poleg laboratorija na Nacionalnem inštitutu za biologijo GSO določajo tudi:

 

Laboratorij Oddelka za poljedelstvo na Kmetijskem Inštitutu Slovenije je za določanje GSO akreditiran v skladu s pravili Mednarodnega združenja za testiranje semen (ISTA (International Seed Testing Associaton))

 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Akreditirani po standardu SIST ISO EN/IEC 17025. Izvajajo presejalno testiranje na prisotnost GSO.