Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ADITIVI, ENCIMI IN AROME ZA ŽIVILA TER EKSTRAKCIJSKA TOPILA

 

 

Aditiv za živilo pomeni vsako snov, ki se običajno ne uživa kot živilo in običajno ni tipična sestavina živila, ki se iz tehnoloških razlogov namensko dodaja živilu med proizvodnjo, predelavo, pripravo, obdelavo, pakiranjem, prevozom ali hrambo, ne glede na to, ali ima hranilno vrednost ali ne, ter neposredno ali posredno postane ali lahko postane sestavina živila kot taka ali kot stranski proizvod živila.

 

Encim za živilo pomeni izdelek, ki je pridobljen iz rastlin, živali ali mikroorganizmov ali iz njihovih izdelkov, in tudi izdelek, ki je pridobljen s postopkom fermentacije z uporabo mikroorganizmov. Živilom se dodaja za tehnološke namene.

 

Aroma pomeni izdelek, ki kot tak ni namenjen za prehrano, se pa dodaja  v živila z namenom, da mu dajo ali spremenijo vonj in/ali okus.

 

Ekstrakcijsko topilo je topilo, ki se uporablja v procesu ekstrakcije pri predelavi surovin, proizvodnji živil ali njihovih sestavin oziroma primesi in ki se odstrani iz proizvoda, vendar utegne imeti za posled

ico nenamerno, vendar tehnološko neizogibno prisotnost ostankov te snovi ali njenih derivatov v živilu ali na živilu

 

 

Aditivi v živilih

http://www.nijz.si/sl/aditivi-v-zivilih.

 

 

 

ADITIVI

 

S junijem 2013 se začne neposredno uporabljati EU seznam za aditive, ki je vzpostavljen z   Uredbo Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila .

Živila, ki so bila zakonito dana v promet pred 1. junijem 2013, vendar niso skladna s to uredbo se lahko še naprej tržijo do datuma minimalne trajnosti ali datuma uporabe.

 

Slovenska zakonodaja

Uredba o izvajanju  uredbe (ES) o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 12/2011)

Uredba o  spremembah Uredbe o izvajanju  uredbe (ES) o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 87/2012

 

Evropska zakonodaja

Uredbe

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila

Uredba Komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila

 

SEZNAM UNIJE ADITIVOV ZA ŽIVILA (PRILOGA II)

Uredba Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila 

 

SPREMEMBE:

1. Uredba Komisije (EU) št. 1131/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s steviol glikozidi
2. Uredba Komisije (EU) št. 232/2012 z dne 16. marca 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za kinolinsko rumeno (E 104), sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S (E 110) in rdeče 4R, košenil rdeče (E 124)

3. Uredba Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij  

4.  Uredba Komisije (EU) št. 470/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polidekstroze (E 1200) v pivu  

5. Uredba Komisije (EU) št. 471/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe lizocima (E 1105) v pivu 

6. Uredba Komisije (EU) št. 472/2012 z dne 4. junija 2012 o spremembi priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi glicerolnih estrov lesnih smol (E 445) za tiskanje na slaščičarske izdelke s trdim oblivom 

7. Uredba Komisije (EU) št. 570/2012 z dne 28. junija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe benzojske kisline - benzoatov (E 210-213) v brezalkolnem vinu 

8. Uredba Komisije (EU) št. 583/2012 z dne 2. julija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432-436) v kokosovem mleku

9. Uredba Komisije (EU) št. 675/2012 z dne 23. julija 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe smukca (E 553b) in karnauba voska (E 903) na neolupljenih obarvanih trdo kuhanih jajcih ter uporabe šelaka (E 904) na neolupljenih trdo kuhanih jajcih 

10. Uredba Komisije (EU) št.  št. 1049/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil  

11. Uredba Komisije (EU) št. 1057/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo dimetilpolisiloksana (E 900) kot sredstva proti penjenju v prehranskih dopolnilih

12. Uredba Komisije (EU) št. 1147/2012 z dne 4. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe čebeljega voska (E 901), karnauba voska (E 903), šelaka (E 904) in mikrokristalnega voska (E 905) na določenem sadju

13. Uredba Komisije (EU) št. 1148/2012 z dne 4. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe žveplovega dioksida – sulfitov (E 220–228) in propan-1,2-diol alginata (E 405) v pijačah iz zavrelega grozdnega mošta (1)

14. Uredba Komisije (EU) št. 1149/2012 z dne 4. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v nadevih za polnjene suhe testenine 

15. Uredba Komisije (EU) št. 1166/2012 z dne 7. decembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe dimetil dikarbonata (E 242) v nekaterih alkoholnih pijačah 

16. Uredba Komisije (EU) št. 25/2013 z dne 16. januarja 2013 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 v zvezi z aditivom za živila kalijev diacetat

17. Uredba Komisije (EU) št. 438/2013 z dne 13. maja 2013 o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila

18.  Uredba Komisije (EU) št. 509/2013 z dne 3. junija 2013 o spremembi  Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe več aditivov v nekaterih alkoholnih pijačah

19. Uredba Komisije (EU) št. 510/2013 z dne 3. junija 2013 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe železovih oksidov in hidroksidov (E 172), hidroksipropilmetil celuloze (E 464) in polisorbatov (E 432–E 436) za označevanje nekaterih vrst sadja

20. Uredba  Komisije (EU) št. 723/2013 z dne 26. julija 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v nekaterih mesnih in ribjih proizvodih z nizko vsebnostjo maščob
21.  Uredba Komisije (EU) št. 738/2013 z dne 30. julija 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov v ribjim ikram podobnih proizvodih na osnovi morskih alg
22. Uredba Komisije (EU) št. 739/2013 z dne 30. julija 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe rastlinskih sterolov, bogatih s stigmasterolom, kot stabilizatorja v alkoholnih koktajlih, pripravljenih za zamrzovanje, in Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za aditiv za živila rastlinski steroli, bogati s stigmasterolom

23. Uredba Komisije (EU) št. 816/2013 z dne 28.avgusta 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nevtralnega kopolimera metakrilata in anionskega kopolimera metakrilata v trdih prehranskih dopolnilih ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za osnovni kopolimer metakrilata (E 1205), nevtralni kopolimer metakrilata in anionski kopolimer metakrilata

24. Uredba Komisije (EU) št. 817/2013 z dne 28.avgusta 2013 o spremembi Priloge II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino

25. Uredba Komisje (EU) št. 913/2013 z dne 23. septembra 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sladil v nekaterem sadju in zelenjavi (prečiščeno besedilo)

26. UredbaKomisije (EU) št. 1068/2013 z dne 30. oktobra 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe difosfatov (E 450), trifosfatov (E 451) in polifosfatov (E 452) pri pripravi mokro nasoljene ribe

27. Uredba Komisije (EU) št. 1069/2013 z dne 30. oktobra 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe natrijevih fosfatov (E 339) v naravnih črevih za klobase

28. Uredba Komisije (EU) št. 1274/2013 z dne 6. decembra 2013 o spremembi in popravi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 v zvezi z nekaterimi aditivi za živila

29. Uredba Komisije (EU) št. 59/2014 z dne 23. januarja 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo žveplovega dioksida in sulfitov (E 220–228) v aromatiziranih proizvodih na osnovi vina

 30. Uredba Komisije (EU) št. 264/2014 z dne 14. marca 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe kopolimera polivinilpirolidon-vinil acetata v trdnih prehranskih dopolnilih ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede njegovih specifikacij   

31. Uredba Komisije (EU) št. 298/2014 z dne 21. marca 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede magnezijevega dihidrogen difosfata za uporabo kot sredstvo za vzhajanje in sredstvo za uravnavanje kislosti

32. Uredba Komisije (EU) št. 497/2014 z dne 14. maja 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe advantama kot sladila

33. Uredba Komisije (EU) št. 505/2014 z dne 15. maja 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe karamelnih barvil (E 150a–d) v pivu in pijačah iz zgoščenega sladu

34. Uredba Komisije (EU) št. 506/2014 z dne 15. maja 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede etil lavroil arginata kot konzervansa v nekaterih toplotno obdelanih mesnih proizvodih

35. Uredba Komisije (EU) št. 601/2014 z dne 4. junija 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorij mesa in uporabe nekaterih aditivov za živila (prečiščeno besedilo)

36. Uredba Komisije (EU) št. 685/2014 z dne 20. junija 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter priloge k uredbi Komisije (EU) št. 23172012 glede uporabe polivinil alkohol-polietilen glikol-graft - kopolimera v trdnih prehranskih dopolnilih

37. Uredba Komisije (EU) št. 923/2014 z dne 25. avgusta 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov riboflavinov (E 101) in košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v nekaterih kategorijah živil ter Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za riboflavine (E 101)

 

38. Uredba  Komisije (EU) št. 957/2014 z dne 10. septembra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede črtanja estrov montanske kisline (E 912)

 39. UredbaKomisije (EU) št. 966/2014 z dne 12. septembra 2014 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za kalcijev propionat

40. UredbaKomisije (EU) št. 969/2014 z dne 12. septembra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe kalcijevega askorbata (E 302) in natrijevega alginata (E 401) v nekaterem nepredelanem sadju in zelenjavi 

41. Uredba Komisije (EU) št. 1084/2014 z dne 15. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe difosfatov (E 450) kot sredstev za vzhajanje in sredstev za uravnavanje kislosti v pripravljenem kvašenem testu

42. Uredba Komisije (EU) št. 1092/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sladil v nekaterih sadnih in zelenjavnih namazih

43. Uredba Komisije (EU) št. 1093/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih barvil v aromatiziranem zorjenem siru

44. UredbaKomisije (EU) 2015/537 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aluminijevih lakov košenilje, karminske kisline in karminov (E 120) v živilih za posebne zdravstvene namene 

45. Uredba Komisije (EU) 2015/538 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe benzojske kisline – benzoatov (E 210–213) v kuhanih kozicah v slanici (prečiščeno besedilo)

46. Uredba Komiisje (EU) 2015/647 z dne 24. aprila 2015 o spremembi in popravku prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila

47. Uredba Komisije (EU) 2015/649 z dne 24. aprila 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe L-levcina kot nosilca za namizna sladila v tabletah

48. UredbaKomisije (EU) 2015/1378 z dne 11. avgusta 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe riboflavinov (E 101) in karotenov (E 160a) v zrnih in kosmičih suhega krompirja (prečiščeno besedilo)

49. Uredba Komisije (EU) 2015/1725 z dne 28. septembra 2015 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za etil lavroil arginat (E 243)

50. UredbaKomisije (EU) 2015/1739 z dne 28. septembra 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe železovega tartrata kot sredstva proti strjevanju v soli in njenih nadomestki

51. Uredba Komisije (EU) 2015/1832 z dne 12. oktobra 2015 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe eritritola (E 968) kot ojačevalca arome v aromatiziranih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

 52. Uredba Komisije (EU) 2016/56 z dne 19. januarja 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v mazavih maščobah

53. Uredba Komisije (EU) 2016/263 z dne 25. februarja 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede imena kategorije živil 12.3 Kisi (prečiščeno besedilo)

54. Uredba Komisije (EU) 2016/324 z dne 7. marca 2016 o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila, odobrenih v vseh kategorijah živil 

55. Uredba Komisije (EU) 2016/441 z dne 23. marca 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v gorčici

 56. Uredba Komisije (EU) 2016/479 z dne 1. aprila 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v nekaterih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

57. Uredba Komisije (EU) 2016/683 z dne 2. maja 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe propionske kisline – propionatov (E 280–283) v tortiljah

58. Uredba Komisije (EU) 2016 /691 z dne 4. maja 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aditivov za živila v užitnih kazeinatih (prečiščeno besedilo)

59. Uredba Komisije (EU) 2016/1776 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sukraloze (E 955) kot ojačevalca arome v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli

60. Uredba Komisije (EU) 2017/335 z dne 27. februarja 2017 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v nekaterih slaščičarskih izdelkih z zmanjšano energijsko vrednostjo

61. UredbaKomisije (EU) 2017/839 z dne 17. maja 2017 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nitritov (E 249–250) v proizvodu „golonka peklowana“

62. Uredba Komisije (EU) 2017/871 z dne 22. maja 2017 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v nekaterih mesnih pripravkih

63. Uredba Komisije (EU) 2017/874 z dne 22. maja 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe butana (E 943a), izobutana (E 943b) in propana (E 944) v pripravkih barvila

64. Uredba Komisije (EU) 2017/1270 z dne 14. julija 2017 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe kalijevega karbonata (E 501) na olupljenem, narezanem in sesekljanem sadju in zelenjavi

65. Uredba Komisije (EU) 2017/1271 z dne 14. julija 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo silicijevega dioksida (E 551) v kalijevem nitratu (E 252)

66. Uredba Komisije (EU) 2017/1399 z dne 28. julija 2017 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede kalijevega poliaspartata

 

 

67. Uredba Komisije (EU) 2018/74 z dne 17. januarja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje

68. Uredba Komisije (EU) 2018/75 z dne 17. januarja 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za mikrokristalno celulozo (E460(i))

69. Uredba Komisije (EU) 2018/97 z dne 22. januarja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sladil v finih pekovskih izdelkih

 

70. Uredba Komisije (EU) 2018/98 z dne 22. januarja 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede kalcijevega sorbata (E 203)

71. Uredba Komisije (EU) 2018/627 z dne 20. aprila 2018 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

72. Uredba Komisije (EU) 2018/677 z dne 3. maja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe taumatina (E 957) kot ojačevalca okusa v nekaterih kategorijah živil

73. Uredba Komisije (EU) 2018/682 z dne 4. maja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) v emulgiranih omakah

74. Uredba Komisije (EU) 2018/1461 z dne 28.septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št.1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št.231/2012 glede uporabe nizko substituirane hidroksipropil celuloze (L-HPC) v prehranskih dopolnilih

75. Uredba Komisije (EU) 2018/1481 z dne 4.oktobra 2018 o spremembi prilog II in III k Uredbi št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede oktilgalata (E311) in dodecilgalata (E312)

76. Uredba Komisije (EU) 2018/1497z dne 8.oktobra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št.1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorije živil 17 in uporabe aditivov za živila v prehranskih dopolnilih

77. Uredba Komisije (EU) 2019/800 z dne 17.maja 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št.1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede razširitve uporabe karminske kisline, karmina (E 120) v nekaterih mesnih proizvodih, tradicionalnih na francoskih čezmorskih ozemljih

78. Uredba Komisije (EU) 2019/801 z dne 17.maja 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E471) na nekaterih vrstah svežega sadja

 

 

 

Prečiščeno besedilo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20181029&qid=1547198215120&from=SL

 

 

 

 

 

Seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah za živila in hranilih  (PRILOGA III)

1. Uredba Komisije (EU) št. 1130/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah za živila in hranilih

 

SPREMEMBA:

1. Uredba Komisije (EU) št. 256/2013 z dne 20. marca 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe natrijevega askorbata (E 301) v pripravkih vitamina D za uporabo v živilih za dojenčke in majhne otroke

2. Uredba Komisije (EU) št. 818/2013 z dne 28. avgusta 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe saharoznih estrov maščobnih kislin (E 473) v aromah za bistre aromatizirane pijače na osnovi vode

3. Uredba Komisije (EU) 2015/639 z dne 23. aprila 2015 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe silicijevega dioksida (E 551) v polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimeru (E 1209)

4. UredbaKomisije (EU) 2015/1362 z dne 6. avgusta 2015 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo silicijevega dioksida (E 551) v izvlečkih rožmarina (E 392)

 

 

SPECIFIKACIJE

 

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

 

SPREMEMBA:

1. UredbaKomisije (EU) št. 1050/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede sirupa poliglicitola 

2. Uredba Komisije (EU) št. 497/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 23172012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

3. Uredba Komisije  (EU) št. 724/2013 z dne 26. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za nekatere poliole

4. Uredba Komisije (EU) št. 739/2013 z dne 30. julija 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe rastlinskih sterolov, bogatih s stigmasterolom, kot stabilizatorja v alkoholnih koktajlih, pripravljenih za zamrzovanje, in Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za aditiv za živila rastlinski steroli, bogati s stigmasterolom

5.Uredba Komisije (EU) št. 816/2013 z dne 28. avgusta 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nevtralnega kopolimera metakrilata in anionskega kopolimera metakrilata v trdnih prehranskih dopolnilih ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede specifikacij za osnovni kopolimer metakrilata (E 1205), nevtralni kopolimer metakrilata in anionski kopolimer metakrilata

6. Uredba Komisije (EU) št. 817/2013 z dne 28. avgusta 2013 o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede gumi arabikuma, modificiranega z oktenil sukcinsko kislino (prečiščeno besedilo)

7.Uredba Komisije (EU) 2015/463 z dne 19. marca 2015 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za polivinil alkohol (E 1203)

8. Uredba Komisije (EU) 2016/1814 z dne 13. oktobra 2016 o spremembi Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za steviol glikozide (E 960)

9. Uredba Komisije (EU) 2018/681 z dne 4. maja 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimer (E 1209)

10. Uredba Komisije (EU) 2018/1462 z dne 28.septembra 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št.231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št.1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za nekatere sorbitan estre (E 491 – sorbitan monostearat, E 492 – sorbitan tristearat in E 495 – sorbitan monopalmitat)

11. Uredba Komisije (EU) 2018/1472 z dne 28.septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št.1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede snovi košenilja, karminska kislina, karmini (E 120)

 

 

prečiščeno besedilo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0231-20181025&qid=1542888917267&from=SL

 

OSTALA ZAKONODAJA

1. Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila 

2. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

3. Uredba Komisije (EU) št234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila  spremenjena z: Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 562/2012 z dne 27. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 234/2011 v zvezi s posebnimi podatki, potrebnimi za oceno tveganja živilskih encimov

 

Mnenja EFSA

 

Kategorizacijski sistem: 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf

 

 

NAVODILA ZA RAZVRSTITEV ŽIVILSKIH EKSTRAKTOV

 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_food-improvement-agents_guidance_additive-eu-rules.pdf

 

 

SMERNICE ZA VLAGATELJE DOSJEJEV

 

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm

 

 

CODEX ALIMENTARIUS

 

http://www.codexalimentarius.org/standards/gsfa/en

 

Pojasnila Komisije

LINK:

https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS

 

AROME

Slovenska zakonodaja

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila (Uradni list RS, 12/2011)

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah (Uradni list RS, št. 103/2013)

 

 Evropska zakonodaja

 

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

1. Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES  

2. Uredba Komisije (EU) št. 545/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede aromatične snovi 3-acetil-2,5-dimetiltiofen

3. Uredba  Komisije (EU) št. 985/2013 z  dne 14. oktobra 2013 o spremembi in popravku Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi

4. Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 z dne 1. oktobra 2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

 

5. Uredba Komisije (EU) št. 246/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (prečiščeno besedilo)

6.Uredba Komisije (EU) št. 1098/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi

7. Uredba Komisije (EU) 2015/648 z dne 24. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi N-etil (2E,6Z)-nonadienamid s seznama Unije

8. Uredba Komisije (EU) 2015/1102 z dne 8. julija 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije

9. Uredba Komisije (EU) 2015/1760 z dne 1. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi p-menta-1,8-dien-7-al s seznama Unije

10.Uredba Komisije (EU) 2016/54 z dne 19. januarja 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve gama-glutamil-valil-glicina na seznam Unije aromatičnih snovi

11. Uredba Komiisje (EU) 2016/55 z dne 19. januarja 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih aromatičnih snovi

12. Uredba Komisije (EU) 2016/178 z dne 10. februarja 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (prečiščeno besedilo)

13. Uredba Komisije (EU) 2016/637z dne 22. aprila 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije

14. Uredba Komisije (EU) 2016/692 z dne 4. maja 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi

15. Uredba Komisije (EU) 2016/1244 z dne 28. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi iz skupine, povezane s strukturo α, β-nenasičenosti

16. Uredba Komisije (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi

17. Uredba Komisije (EU) 2017/1250 z dne 11. julija 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi 4,5-epoksidec-2(trans)-enal s seznama Unije

18. Uredba Komisije (EU) 2018/678 z dne 3. maja 2018 o spremembi in popravku Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi

19. Uredba Komisije (EU) 2018/1246 z dne 18.septembra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve lesnega destilata na seznam Unije z aromami

20. Uredba Komisije (EU) 2018/1259 z dne 20.septembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št.873/2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnega obdobja iz člena 4 v zvezi z aromo „koncentrat arome žara (rastlinskega izvora)“ (št. FL 21.002)

21. Uredba Komisije (EU) 2018/1482 z dne 4.oktobra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kofeina in teobromina

22. Uredba Komisije (EU) 2018/1649 z dne 5.novembra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije

23. Uredba Komisije (EU) 2019/36 z dne 10.januarja 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede snovi N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid

24. Uredba Komisije (EU) 2019/799 z dne 17.maja 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije

 

Prečiščeno besedilo:

 

LINK:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1334-20190131&qid=1558514680461&from=SL

 

 

 

 

AROME DIMA

 

1. Uredba (ES) št. 2056/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. november 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih

 

2. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1321/2013 z dne 10. decembra 2013 o vzpostavitvi seznama Unije z odobrenimi primarnimi aromami dima, ki se smejo kot take uporabljati v živilih ali na njih in/ali za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom dima

 

OSTALA ZAKONODAJA

1. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

2. Uredba Komisije (EU) št234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila  spremenjena z: Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 562/2012 z dne 27. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 234/2011 v zvezi s posebnimi podatki, potrebnimi za oceno tveganja živilskih encimov

 

 

Razlaga zakonodaje:

Interpretation on 95/5 ratio

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zivila/aditivi_arome_encimi/Iterpretation_on_95_5-ratio-_FLAVOURINGS.pdf

 

 

Smernice aromatične spojine z modificiranimi lastnostmi/ojačevalci arom

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/flavouring/docs/guidance_on_flavouring_substances_with_modifying_properties.pdf

 

 

 

 ENCIMI

 Slovenska zakonodaja

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila (Uradni list RS, 12/2011)

Evropska zakonodaja

Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

SPREMEMBA:

1.  Uredba Komisije (EU) št. 1056/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila glede prehodnih ukrepov 

OSTALA ZAKONODAJA

1. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

 2. Uredba Komisije (EU) št234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila  spremenjena z: Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 562/2012 z dne 27. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 234/2011 v zvezi s posebnimi podatki, potrebnimi za oceno tveganja živilskih encimov

 

SMERNICE

 

ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_enzymes-guidance-categorisation.pdf

 

 

SEZNAM vlog, ki so prispele na Komisijo

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fs_food-improvement-agents_enzymes-applications.pdf

 

 

 

EKSTRAKCIJSKA TOPILA

 

 

Slovenska zakonodaja

Pravilnik o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 23/11)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ekstrakcijskih topilih (uradni list RS, št. 60/2018)

 

 

Evropska zakonodaja

Direktiva 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) 

 

SPREMEMBA:

1. Direktiva Komisije 2010/59/EU z dne 26. avgusta 2010 o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prečiščeno besedilo)

 

 

 

Poročilo 2016

Poročilo 2015

 

SPREMLJANJE VNOSA (aditivi, arome)

 

Poročilo 2016

Poročilo 2015