Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA S PODROČJA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV, KI NISO NAMENJENI PREHRANI LJUDI


Uredba (ES) št. 1069/2009


Od 4. marca 2011 dalje je v veljavi Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu EU L 300, z dne 14.11. 2009, str. 1-33.

Uredba (ES) št. 1069/2009 je bila v 8. členu spremenjena z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010.

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe (ES) št. 1069/2009  je dostopno na spletni strani EUR-Lex.


Uredba Komisije (EU) št. 142/2011


Za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009 je bila sprejetaUredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo. Objavljena je bila v Uradnem listu EU z dne 26. februarja 2011 v posebni izdaji L 54, njene določbe pa so ravno tako začnele veljati s 4. marcem 2011.


 

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 je bila dopolnjena z naslednjimi uredbami:

  • Uredbo Komisije (EU) št. 749/2011 z dne 29. julija 2011 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo;
  • Uredbo Komisije (EU) št. 1063/2012 z dne 13. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo;
  • Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1097/2012 z dne 23. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo, v zvezi z odpremo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov med državami članicami.
  • Uredbo Komisije (EU) št. 294/2013 z dne 14. marca 2013 o spremembi in popravku Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo
  • Uredbo Komisije (EU) št. 555/2013 z dne 14. junija 2013o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede tranzita nekaterih stranskih živalskih proizvodov iz Bosne in Hercegovine
  • Uredbo Komisije (EU) št. 717/2013 z dne 25. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z izjavami o dobrem počutju živali v nekaterih vzorcih veterinarskih spričeval


Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur.l.RS št. 58/2011)


Za izvajanje harmonizirane EU zakonodaje je bila sprejeta Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur.l.RS št. 58/2011). Ta določa pristojnosti za odobritve, registracije in izdajo dovoljenj, izvajanje uradnega nadzora ter kazenske določbe.