Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODOBRITEV IN REGISTRACIJA NOSILCEV DEJAVNOSTI, OBRATOV IN OBJEKTOV, TER IZDAJA DOVOLJENJ

 
Zahteve, ki jih morajo nosilci dejavnosti upoštevati so navedene v ustreznih členih Uredbe (ES) št. 1069/2009 in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011.

Predvsem je novost obveznost registracije prevoznikov, trgovcev in uvoznikov ki delujejo na področju živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

 

Postopek registracije nosilcev dejavnosti, obratov in objektov, odobritve obratov in objektov ter postopek za izdajo dovoljenj so predpisani v Pravilniku o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 35/2015), v nadaljnjem besedilu: ŽSP pravilnik.


Vloge se vložijo na pristojni območni urad UVHVVR na predpisanem obrazcu:

 

ŽSP pravilnik - člen

Vloge za registracijo in odobritev

2. člen

Vloga za registracijo nosilcev dejavnosti, obratov ali objektov v skladu s 23. členom Uredbe (ES) št. 1069/2009, razen prevoznikov

2. člen

Vloga za registracijo nosilcev dejavnosti, ki opravljajo dejavnost prevoza

4. člen

Vloga za odobritev obrata v skladu s 24. členom Uredbe (ES) št. 1069/2009

 

Vloge za izdajo dovoljenj

8. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za raziskave in druge posebne namene

9. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za krmljenje živali v živalskih vrtovih, kožuharjev, psov iz priznanih vzrejnih legel ali tropov lovskih psov, psov in mačk v zavetiščih, ličink in črvov za ribiške vabe in cirkuških živali

10. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za krmljenje plazilcev in ujed, gojenih v ujetništvu

11. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za krmljenje prostoživečih živali s snovmi kategorije 3

12. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za krmljenje živali v živalskih vrtovih s snovmi kategorije 1

13. členVloga za izdajo dovoljenja za krmljenje nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst živali na postajah za krmljenje in zunaj njih s snovmi kategorije 1

15. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za zakopavanje mrtvih hišnih živali

19. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo živalskih stranskih proizvodov za pripravo biodinamičnih pripravkov

20. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za dajanje na trg živalskih stranskih proizvodov kategorije 3 za prehrano hišnih živali

25. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za dajanje na trg mleka, predelanega v skladu z nacionalnimi standardi

26. člen

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo mleka, proizvodov na osnovi mleka in proizvodov, pridobljenih iz mleka za uporabo v prehrani rejnih živali na živinorejskem gospodarstvu 

27. členVloga za izdajo dovoljenja za uvoz raziskovalnih in diagnostičnih vzorcev, trgovskih vzorcev ter razstavnih predmetov

 

 

NOVOSTI GLEDE UVOZA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV IN PRIDOBLJENIH PROIZVODOV:
V skladu z zahtevami iz 41. člena Uredbe (ES) 1069/2009, ter 30. členom izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011, je od 1. maja 2011 dalje dovoljen uvoz živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi in pridobljenih proizvodov izključno iz obratov v tretji državi, ki so odobreni in so uvrščeni na seznam obratov v sistemu TRACES.
Sezname obratov v tretjih državah najdete na spletni strani Evropske Komisije.

 


OPOZORILO:
 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10, 52/11, 44/13) morajo predelovalni obrati ŽSP kategorije 3 pridobiti posebno dovoljenje Uprave za:

-         dejavnost proizvodnje krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obratu, ki predelujejo kri prežvekovalcev in neprežvekovalcev. Obrat mora izpolnjevati pogoje iz točke (c) Oddelka C, Poglavja IV Uredbe 999/2001 ES, kot je bila spremenjena z Uredbo 56/2013 ES.

-         dejavnost proizvodnje predelanih živalskih beljakovin neprežvekovalcev v obratu, ki predeluje ŽSP prežvekovalcev in neprežvekovalcev. Obrat mora izpolnjevati pogoje iz točke (c) Oddelka D, Poglavja IV Uredbe 999/2001 ES, kot je bila spremenjena z Uredbo 56/2013 ES.

Nosilci dejavnosti pošlje vlogo na območni urad UVHVVR, kjer imajo sedež.