Skoči na vsebino

MAREC 2017

 

Tedenski pojavi bolezni (24. - 31. 3. 2017)

Nemčija:

- Visoko patogena aviarna influenca pri prostoživečih pticah in perutnini (podtip H5)

Francija:

- Visoko patogena aviarna influenca pri prostoživečih pticah in perutnini (podtip H5)

- Nizko patogena aviarna influenca pri perutnini (podtip H5)

- Bolezen modrikastega jezika (serotip 8)

Italija:

- Bolezen modrikastega jezika (serotipa 1 in 4)

- Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

- Visoko patogena aviarna influenca pri perutnini (podtip H5)

Nizozemska:

- Visoko patogena aviarna influenca pri prostoživečih pticah in pticah v ujetništvu (podtip H5)

Belgija:

- Visoko patogena aviarna influenca pri pticah v ujetništvu (podtip H5)

Združeno Kraljestvo:

- Tuberkuloza govedi (Mycobacterium bovis)

Avstrija:

- Visoko patogena aviarna influenca pri prostoživečih pticah (podtip H5)

Grčija:

- Visoko patogena aviarna influenca pri perutnini (podtip H5)

Ferski otoki:

- Infekciozna anemija lososov

Estonija:

- Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

Poljska:

- Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

Latvija:

- Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

Litva:

- Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

Romunija:

- Infekciozna anemija kopitarjev

Turčija:

- Slinavka in parkljevka (serotipa O in A)

- Kuga drobnice

- Osepnice ovac in koz

- Steklina

- Vranični prisad

Bosna in Hercegovina:

- Visoko patogena aviarna influenca pri prostoživečih pticah (podtip H5)

Ukrajina:

- Afriška prašičja kuga pri domačih prašičih