Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA V SLOVENIJI

V sredo, 18. 11. 2015 popoldne je bila UVHVVR obveščena s strani Nacionalnega veterinarskega inštituta o pozitivnih rezultatih preiskav na prisotnost virusa bolezni modrikastega jezika (BT) pri  dveh kravah na gospodarstvu v SV Sloveniji v bližini avstrijske meje. Na gospodarstvu so že bili izvedeni prvi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni z živalmi. Prav tako je bilo določeno območje z omejitvami.

 

Ker gre za prvi primer te bolezni na ozemlju Slovenije, so bili vzorci poslani v potrditev in določitev serotipa virusa v referenčni laboratorij EU, v Pirbright, Združeno Kraljestvo.

 

EURL je 25. 11. 2015 potrdil rezultate našega laboratorija in določil tudi serotip virusa. Gre za serotip 4, ki je od lanskega leta že prisoten v regiji.

Istega dne so nas avstrijski pristojni organi obvestili o pojavu bolezni modrikastega jezika (BT), seroti 4 v Avstriji. Bolezen je bila ugotovljena pri govedu na treh gospodarstvih v deželah Steiermark in Burgenland. 

 

Na podlagi sklepov Državnega središča za nadzor bolezni  je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin določila območje z omejitvami zaradi  pojava BTV 4. To območje zajema območja OU UVHVVR Murska Sobota, Maribor, Celje in Ptuj.

 

Seznam občin, ki so zajete v območje z omejitvami

 

Na območju z omejitvami in z območja z omejitvami se premiki živali izvajajo v skladu s Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (Ur. l., št. 73/12) in Uredbo Komisije (ES) št. 1266/2007.

 

Ukrepi na območju z omejitvami ostanejo v veljavi vsaj dve leti po zadnjem pojavu BT.

 

Premiki dovzetnih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov z gospodarstva, ki se nahaja na območju z omejitvami so dovoljeni pod naslednjimi pogoji:


 1. Premiki dovzetnih živali za proizvodnjo in pleme z območja z omejitvami so v skladu z določbami 1. odstavka 8. člena Uredbe (EK) št. 1266/2007 dovoljeni le, če izpolnjujejo pogoje iz Priloge III Uredbe 1266/2007:
  • Živali so tretirane proti vektorjem in
  • Živali so bile najmanj 60 dni pred odpremo v sezoni brez vektorjev na območju, na katerem v določeni sezoni ni bilo pojava BT in so bile opravljene predpisane preiskave; ali
  • so bile živali 60 dni pred odpremo v "vector - prooof" obratu, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II Uredbe (EK). št. 1266/2007 ali
  • ima država v skladu z določili Priloge V Uredbe (EK). št. 1266/2007 določeno obdobje, v katerem ni aktivnosti vektorjev in so v tem času na živalih, ki se nahajajo na območju, na katerem v tem obdobju ni bilo ugotovljene bolezni, opravljeni predpisani testi z negativnimi rezultati (predvsem točki 3. in 4. Priloge III, dela A) ali
  • so bile živali cepljene:
   • vsaj 60 dni pred odpremo ali
   • so bile živali cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti in so bili na živalih opravljeni predpisani testi ali
   • so bile živali ponovno cepljene ali
  • so živali naravno imune, kar se dokazuje s predpisanimi testi.


  V trenutni situaciji, ko obdobje brez aktivnosti vektorjev še ni nastopilo, so možni premiki živali za proizvodnjo in pleme z območja z omejitvami na prosta območja ali na območja, kjer kroži drug serotip samo, če so živali cepljene (priporočila glede cepljenja).

   
 2. Premiki dovzetnih živali za takojšen zakol v skladu z določbami 4. in 5. odstavka 8. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007:
  • Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo, če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT.
  • Pod veterinarskim nadzorom so vsa kmetijska gospodarstva, ki so registrirana in imajo določenega koncesionarja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v skladu s 45. členom zakona, ki ureja veterinarstvo.
  • OU UVHVVR obvestijo klavnice v Sloveniji, da morajo biti živali, ki prihajajo z območja z omejitvami, zaklane v roku 24 ur od prispetja v klavnico.
  • Če gre za pošiljke živali za zakol v drugi državi članici, mora trgovec (imetnik) pošiljko najaviti vsaj 48 ur pred nameravano odpremo na pristojni OU UVHVVR. Uradni veterinar takoj po prejetju najave pripravi najavo pošiljke v sistemu TRACES.
  • Seznam klavnic v drugih državah članicah, določenih za zakol živali v skladu s 5. odstavkom 8. člena Uredbe 1266/2007, pridobi UVHVVR in ga objavi na spletni strani UVHVVR.
 3. V skladu s 7. členom Uredbe (EK) št. 1266/2007 so premiki vseh kategorij živali znotraj istega območja z omejitvami (območje, na katerem kroži isti serotip virusa) dovoljeni, če živali na dan premika ne kažejo kliničnih znakov bolezni. Klinični zanki bolezni so opisani na spletni strani UVHVVRČe gre za premik živali z okuženega na ogroženo območje znotraj istega območja z omejitvami, morajo živali, ki se premikajo, izpolnjevati zahteve iz Priloge III Uredbe (ES) 1266/2007, razen če gre za živali za takojšen zakol.
 4. Poleg določb iz prejšnje točke je treba ob premikih živali upoštevati pogoje iz 1. odstavka 9. člena Uredbe (ES) 1266/2007 v zvezi s tranzitom živali. Vsak premik dovzetnih živali z območja z omejitvami se lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim sredstvom, ki ga na kraju natovarjanja z odobrenim insekticidom/repelentom dodatno tretira organizacija, pooblaščena za izvajanje DDD.
 5. Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izvirajo od dovzetnih živali je v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe (EK) št. 1266/2007 mogoč v skladu s Prilogo III.B Uredbe (ES) št. 1266/2007.

 

Opozorilo:

·         Bodite pozorni na možno prisotnost kliničnih znakov pri živalih, predvsem novo nabavljenih.

·         Vsak sum, da se je pojavila bolezen modrikastega jezika, je treba takoj javiti najbližji veterinarski organizaciji.

·         Pri nakupu živih goved in drobnice bodite še posebej pozorni na izvor živali. Trgovanje z območij z omejitvami se lahko vrši le v skladu z določbami Uredbe (ES) 1266/2007.

 

Zakonodaja in dokumenti:

 

 Več o bolezni, pojavih in ukrepih lahko preberete na spletnih straneh: