Skoči na vsebino

ZBIRALIŠČA

 

Zbirališča so zbirni centri in sejmi, ki so namenjeni izključno zbiranju živali zaradi trgovanja, izvoza, uvoza ali prometa.

 

Pogoji, ki jih morajo v ta namen izpolnjevati zbirališča za živali, prevozniki in trgovci z govedom, prašiči, drobnico in konji, ter postopek njihove odobritve oziroma registracije in vodenje evidenc so predpisani v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi (Ur. l. RS, št. 99/06).

Ta pravilnik povzema Direktive Sveta 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti, 91/68/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami in 90/426/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav.