Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REPRODUKCIJA

OSEMENJEVALNA SREDIŠČA IN CENTRI ZA SKLADIŠČENJE SEMENA

 

Osemenjevalna središča so uradno odobreni in nadzorovani obrati v katerih se zbira in pridobiva seme za umetno osemenjevanje domačih živali.

Centri za skladiščenje semena so uradno odobreni in nadzorovani objekti, v katerem se skladišči seme za uporabo pri umetnem osemenjevanju domačih živali.

 

Pogoje, ki jih morajo v Sloveniji v ta namen izpolnjevati osemenjevalna središča in centri za skladiščenje semena za govedo, drobnico, prašiče in konje, postopek njihove odobritve, vodenje evidenc in nadzor so predpisani v Pravilnik o pogojih za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom (Ur. l. RS, št. 42/00).

 

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 131/04), v prilogi A določa pogoje za uradno odobritev osemenjevalnih središč in centrov za skladiščenje govejega semena.Ta pravilnik povzema Direktivo Sveta 88/407/EGS o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz semena iz vrst govedi.

 

V prilogi A Direktivo Sveta 90/429/EGS, o zahtevah za zdravstveno varstvo živali ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev, so določeni pogoji za uradno odobritev osemenjevalnih središč za pridobivanje semena merjascev.

 

V prilogi D Direktive Sveta 92/65/EGS, o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS, so določeni pogoji za uradno odobritev osemenjevalnih središč in centrov za zbiranje semena za domače živali, kjer ti pogoji niso določeni v drugih predpisih Skupnosti.

 

 

Skupine za zbiranje oz. pripravo zarodkov

 

Skupina za zbiranje zarodkov je skupina strokovnjakov pri organizaciji za zbiranje zarodkov, usposobljena za zbiranje, pripravo in shranjevanje zarodkov, ki jo je odobril VURS.

Skupina za pridobivanje zarodkov je skupina strokovnjakov pri organizaciji za pridobivanje zarodkov s tehnikami in vitro oploditve, ki jo je odobril VURS.

 

Skupine za zbiranje oz. pridobivanje govejih zarodkov morajo za uradno odobritev izpolnjevati določila Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 36/04), ki povzema Direktivo Sveta 89/556/EGS o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda. Za zbiranje oz. pridobivanje zarodkov ostalih živalskih vrst morajo skupine izpolnjevati določilaPravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Ur.l. RS, št. 115/06), ki povzema določila Direktive Sveta 92/65/EGS o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS in Pravilnika o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov.(Ur. l. RS, št. 78/04).