Skoči na vsebino

VIZIJA IN MISIJA

Vizija

 

Izboljšanje poučevanja ekonomike zdravstvenega varstva živali

 

Misija

 

Poslanstvo NEAT projekta mora zagotoviti, da imajo organizacije in podjetja, ki delajo s strokovnjaki na področju zdravstvenega varstva živali v Evropi in širše, dostop do znanja in strokovnjakov s področja ekonomije zdravja živali. Le s splošnim izboljšanjem razumevanja in ozaveščenosti o potrebah usposobljenosti kadra, se lahko ustvarja trajno in interdisciplinarno mrežo ljudi za izmenjavo idej in razvoj novih metod, izobraževalnega gradiva ter druge učne vire.