Skoči na vsebino

PREGLED

Svetovna gospodarska kriza je ponovno poudarila potrebo po oceni razporeditve javnih financ za vzdrževanje zdravstvenega varstva živali. Pomembna je namreč razporeditev deleža stroškov  med zasebnim in javnim sektorjem. K temu osnovnemu ekonomskemu principu je treba dodati še to, da se nekatere bolezni živali pojavljajo vedno pogosteje (kot npr. BSE, virus gripe, bolezen modrikastega jezika, Schmallenberg virus), pri drugih, obstoječih pa prihaja do vedno novih izbruhov.

 

Ravno zato morajo zaposleni na področju zdravstvenega varstva živali razumeti vpliv ekonomike na samo zdravje živali, kar je pokazala tudi obstoječa gospodarska kriza.

 

Izobraževalno gradivo, ki je na voljo za diplomske in podiplomske študente ter za strokovnjake na področju zdravstvenega varstva živali, je nezadostno razvito oz. premalo povezano in poenoteno. Cilj NEAT projekta je omogočiti širšemu krogu ljudi dostop do izobraževalnega gradiva na področju ekonomike zdravstvenega varstva živali, ki ga lahko uporabijo za učne in izobraževalne namene. Obstoječe izobraževalno gradivo in dejavnosti na tem področju bodo razporejene in pregledane, tako pa bodo določene potrebe in vrzeli, ki jih je treba zapolniti. Naloga NEAT konzorcija je namreč načrtovanje in razvoj literature, ki se bo posredovala partnerjem v organizaciji in končnim uporabnikom. Prav tako se bo ovrednotila njihova uporabnost in vpliv razvitih materialov.