Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA

Glavni koordinator konzorcija je Royal Veterinary College (London), ki zagotavlja finančno upravljanje in strateško vodenje dejavnosti mreže.

 

Projekt je sestavljen iz šestih delovnih paketov. Za upravljanje in izvajanje dejavnosti posameznega delovnega paketa je odgovoren en ali dva partnerja projekta. Pri uresničevanju zastavljenih nalog jih podpirajo in jim svetujejo ključni partnerji ter koordinator projekta. Vodje delovnih paketov sestavljajo upravni odbor projekta; to je organ odločanja, ki zagotavlja podporo glavnemu koordinatorju. Upravnemu odboru o vseh vprašanjih glede izobraževanja in usposabljanja svetuje svetovalni odbor, ki ima 6 članov.

 

V projektu sodeluje 60 partnerjev z vsega sveta, od tega je 41 pridruženih partnerjev, med njimi tudi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Pridruženi partnerji podpirajo konzorcij in zagotavljajo objekte in strokovno pomoč za povečanje kakovosti dela.