Skoči na vsebino

DELOVNI PAKETI

Delovni paket 1 zagotavlja vodenje in koordinacijo delovanja znotraj mreže NEAT kot tudi učinkovito upravljanje projekta (vključno z vodenjem financ) in ustrezno komunikacijo.

Koordinator mreže in vodja delovnega paketa: Royal Veterinary College, Velika Britanija, in Friedrich-Loeffler-Institut, Nemčija.

 

Delovni paket 2 zagotavlja pregled obstoječega stanja ekonomike, ki se trenutno uporablja pri učenju zdravja živali, stanja tehnik in dobrih praks. Zbira in analizira že razpoložljive podatke, materiale in metode in oblikuje podatkovno zbirko za shranjevanje in predstavitev trenutnih materialov za učenje.

Vodja: Agrifood Research Finland, Finska

 

Delovni paket 3 vrednoti trenutne potrebe po ekonomiki za namen učenja zdravja živali, pri učni praksi in raziskovanju v Evropi. Prepoznava nove razvojne poti in trende, ki bodo oblikovali prihodnje potrebe ter oblikuje cilje za učenje in učno prakso.

Vodja:Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, Francija in Università degli Studi di Bologna, Italija

 

Delovni paket 4 razvija in preizkuša nove učne materiale in inovativna učna orodja za učenje in učno prakso strokovnjakov s področja zdravja živali na ravni dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja.

Organizira in zagotavlja tečaje za osebje veterinarskih fakultet ali organizacij, ki so vključene v izobraževanje in delo s strokovnjaki na področju zdravja živali.

Vodja: Wageningen University, Nizozemska in Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška

 

Delovni paket 5 spodbuja  komunikacijo znotraj in tudi izven mreže NEAT. Razvija orodje, ki bi omogočilo izmenjavo informacij in širjenje učnih materialov in učnih načrtov, razvitih v okviru projekta. Podpira delovanje znotraj mreže za dosego samozadostnosti.

Vodja: Norwegian School of Veterinary Science, Norveška

 

Delovni paket 6 vrednoti mrežo NEAT in njene učinke: ocenjuje vpliv novih učnih materialov in zbira podatke o prisvojenih in prilagojenih veščinah ekonomike v »delovnem okolju pripravnikov«.

Vodja: Federation of Veterinarians in Europe, Belgija