Skoči na vsebino

NEAT PROJEKT

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) se je z oktobrom 2012 vključila v NEAT projekt (Animal Health Economics), ki je del Erazmus projekta financiranega s strani Evropske Unije. Ustanova, ki je krovna vodja projekta, je Royal Veterinary College (RVC), ki prav tako usmerja delo in dodatna izobraževanja ter usposabljanja. V ta projekt je vključenih okrog 40 partnerskih institucij. Največ partnerskih ustanov izhaja iz Evrope, majhen delež tudi iz drugih delov Sveta (Avstralija, ZDA, Koreja, Japonska, Južna Amerika). 

 

Pregled

Vizija in misija

Cilji

Organizacija

Delovni paketi