Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI 2007 - 2013

Uvod

Vizija Strategije zdravstvenega varstva živali 2007 – 2013 je partnersko sodelovanje za izboljšanje preprečevanja težav, povezanih z zdravjem živali, preden se te dejansko pojavijo.

Strategija zagotavlja usmeritev za razvoj politike na področju zdravstvenega varstva živali, ki temelji na rezultatih obsežne ocene trenutne politike obvladovanja bolezni živali ter obsežnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi in trdni zavezi visokim standardom zdravstvenega varstva živali. Koncept zdravstvenega varstva živali ne zajema samo odsotnosti bolezni pri živalih, temveč tudi pomembno razmerje med zdravjem in dobrim počutjem živali. Prav tako je steber politike Komisije na področju javnega zdravja in varnosti hrane.

Glede na uničujoč vpliv, ki ga lahko imajo pojavi bolezni na lastnike živali, družbo in ekonomijo, je nova strategija zasnovana na principu »Preprečevanje je boljše kot zdravljenje«. Cilj strategije je usmeriti več pozornosti na ukrepe za preprečevanje pojavov bolezni, spremljanje in nadzor bolezni ter raziskave, da bi se zmanjšala pojavnost bolezni in s tem tudi zmanjšal vpliv izbruhov bolezni, ko se pojavijo.

Video: Zdravje živali: Preprečevati je bolje kot zdraviti

Akcijski načrt

Cilj akcijskega načrta bo razložiti bistven obseg dejavnosti, ki se izvajajo ali se bodo izvajale na ravni EU s pomočjo zakonodajnih predlogov ali drugih mehanizmov, da se dosežejo različni cilji strategije v naslednjih šestih letih.

Akcijski načrt za dosego strateških ciljev (oddelek 4) se bo osredotočil na štiri glavne stebre ali področja dejavnosti:

 1. določanje prednostnih nalog posredovanja EU;
 2. okvir EU za zdravstveno varstvo živali;
 3. preprečevanje, nadzorovanje in pripravljenost ter
 4. znanost, inovacije in raziskave.

Za celotno delo Komisije se bosta uporabljali dve ključni načeli, in partnerstvo in obveščanje.

 

Vprašalnik za zainteresirane strani o možnih pristopih k novemu EU Zakonu o zdravju živali

Cilji vprašalnika

Ta vprašalnik je namenjen za zbiranje informacij o glavnih problemih, ki so se pojavili v povezavi s sedanjo politiko zdravstvenega varstva živali na področju EU ter za preverjanje, dopolnjevanje in če bo potrebno, spremembo možnih pristopov za rešitev teh problemov. Dokument odraža priprave, ki jih je v priprave osnutka novega Zakona o zdravju živali in ocene vplivov tega zakona, vložil Generalni direktorat za zdravje in zaščito potrošnikov, Enota D1 – Direktorat za zdravje in zaščito živali. Ta pobuda je bila vključena tudi v akcijski načrt za EU Strategijo zdravstvenega varstva živali 2007-2013.

Ta dokument je pripravljen izključno za namene zbiranje informacij in posvetovanja. 

 

Kdo naj odgovarja na ta vprašalnik

Ta vprašalnik je namenjen vsakomur, ki je kakorkoli vključen v zdravje in zaščito živali, predvsem pa imetnikom živali in vsem tistim, ki so vključeni v proizvodnjo in promet, trgovanje, uvoz in izvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora ali ki so v ekonomskem in pravnem pogledu povezani z njimi.

Vsak odgovor organizacij bo, v skladu s postopki Komisije, upoštevan kot individualni odgovor, razen če je organizacija navedena v registru zastopnikov interesov. 

 

Struktura vprašalnika

Vprašalnik je razdeljen na dve glavni poglavji in nekaj podpoglavij na področjih, ki so bila ugotovljena kot problematična, na katerih se EU zakonodaja lahko spremeni in dopolni.

Ker vprašalnik zajema širok spekter različnih tem, izpolnite le tiste dele, ki so relevantni za vas ali vašo organizacijo.

Praktični napotki za izpolnjevanje vprašalnika

 1. Ker je namen vprašalnika zbiranje konkretnih in merljivih podatkov, morajo biti odgovori pripravljeni pred vnosom v interaktivni vprašalnik na internetu, saj je čas vnašanja podatkov omejen na 90 minut.
 2. Priporočeno je, da si shranite WORDovo obliko vprašalnika na svoj računalnik in ga v WORDu tudi izpolnite. Tako boste lahko pozorno odgovorili tudi na besedilna vprašanja in hkrati preverili, če so v predpisanem obsegu (1.000 znakov, kar pomeni cca. 75 vrstic za vsako polje s prostim besedilom oziroma približno 2,5 strani A4 formata).
 3. Interaktivni (on-line) vprašalnik je dostopen na spletni strani:
  https://ec.europa.eu/eusurvey/home/documentation
  Zaradi tehničnih razlogov bo Evropska Komisija upošteva le tiste odgovore, ki bodo preko on-line vprašalnika posredovani do predvidenega roka, ki je 31. 12. 2009.
 4. Po pripravi vseh odgovorov v Wordu, odprite on-line vprašalnik in ga izpolnite. Priporočeno je, da najprej izpolnite »zaprta« vprašanja, šele nato z metodo »kopira-prilepi« vnesete v naprej pripravljene odgovore v poljih s prostim besedilom. Časa za vnos odgovorov je 90 minut, po tem času se vprašalnik avtomatsko zapre in tako lahko izgubite posamezne podatke.
 5. Prosimo, da ste pozorni na to, da za navigacijo vprašalnika ne uporabljate gumba »back« oziroma »nazaj« v zgornjem levem kotu zaslona, ker uporaba te tipke pomeni izgubo vseh, do takrat vnesenih, podatkov. Za navigacijo uporabljajte gumbe ‘Next’ in ‘Previous’ na dnu strani vprašalnika.
 6. Če niste odgovorili na vsa obvezna polja v vprašalniku, vam sistem ne bo dovolil odposlati vprašalnika, pač pa vas bo preusmeril na neizpolnjena polja in vam dal možnost, da jih izpolnite. Sporočilo o napaki (error message) se bo pojavilo v vijolični/rdeči barvi pod vprašanjem, ki predstavlja problem.
 7. Po uspešnem odpošiljanju vprašalnika boste prejeli sporočilo o potrditvi na vaš zaslon in boste lahko natisnili odposlane odgovore.
 8. Za kakršnakoli vprašanja lahko kontaktirate: SANCO-animalhealthlaw@ec.europa.eu