Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

Področja dela sektorja:
-    bolezni živali in zoonoze;
-    dobrobit živali;
-    zagotavljanje pogojev glede zdravstvenega varstva za premike živali;
-    označevanje in sledljivost živali;
-    zdravstveno varstvo pri razmnoževanju domačih živali;
-    krizno načrtovanje v zvezi z zdravjem in dobrobitjo živali.

Na naštetih področjih sektor pripravlja strokovna izhodišča ter sodeluje pri oblikovanju politik in strategij za zagotavljanje zdravja in dobrobiti živali, kakor tudi za razvoj ostalih delovnih področij Uprave. Sektor pripravlja in sodeluje pri sprejemanju EU zakonodaje in prenosu le te v nacionalno zakonodajo ter pripravlja nacionalne predpise, ki urejajo področja dela sektorja. Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah EU institucij ter drugih mednarodnih organizacijah omogoča strokovno in učinkovito delo, ki je podlaga za zagotavljenje visokih standardov na področju zdravja in dobrobiti živali. Ker skrbimo za zdravje in dobrobit tako rejnih kot tudi hišnih živali in nenazadnje tudi divjadi, je naše delo nujno povezano tudi z drugimi službami in organi v RS ter nevladnimi organizacijami.