Skoči na vsebino

KLINIČNI PREGLEDI 2017

Klinični pregledi na vozličasti dermatitis

 

Za namene zgodnjega odkrivanja vozličastega dermatitisa, se v skladu s 15. členom Odredbe 2017, v rejah govedi opravijo klinični pregledi živali.

Seznam gospodarstev se določa tedensko. Velikost vzorca (število gospodarstev) je določeno tako, da se omogoči odkrivanje bolezni pri 5% prevalenci s 95% zanesljivostjo.

Vsak teden je za klinični pregled določenih 59 gospodarstev v 20 km pasu vzdolž meje s Hrvaško.  Izbor gospodarstev je naključen.


 

Nabor gospodarstev po tednih

Program kliničnih pregledov je na voljo v EPI – diagnostične preiskave.

Reje se v EPI dodajo vsak petek zjutraj za naslednji teden.

Izvajanje kliničnih pregledov se začne v 22. tednu – 29. 5. 2017.

Klinični pregledi se izvajajo v skladu z Obveznim navodilom.

Klinični pregled obsega:

·         splošni pregled identifikacije goveda na gospodarstvu;

·         splošni vizualni pregled vsake živali v čredi (obnašanje črede, odzivnost živali, ješčnost, gibanje);

·         vizualni pregled vidnih delov sluznic ustne votline, nosu in veznic;

·         vizualni pregled kože vseh živali v čredi, po potrebi palpacija morebitnih sprememb;

·         v primeru odstopanj od normalnega zdravstvenega stanja, klinični pregled posamezne živali.

Klinični pregledi se morajo opraviti v istem tednu , ko so reje dodane v Predizbor.