Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVILNIK O BOLEZNIH ŽIVALI

Pravilnik o boleznih živali (Ur. l. RS, št. 81/07 in 24/10) določa podrobnejšo razvrstitev bolezni živali, preventivne in druge ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni, način sporočanja, obveščanja, poročanja in prijavljanja bolezni, pogoje za pridobitev statusov za določene bolezni ter seznam imenovanih in nacionalnih referenčnih laboratorijev, laboratorijskih testov in metod, odvzem vzorcev ter pošiljanje v diagnostično preiskavo.

 

Pravilnik o boleznih živali – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

 

Pravilnik je pripravljen v skladu z mednarodnim zoosanitarnim kodeksom OIE (za kopenske in akvatične živali) ter EU zakonodajo.

 

Pravilnik je razdeljen na šest poglavij:

 • Splošne določbe

Določajo vsebino pravilnika in pomen izrazov, uporabljenih v pravilniku.

 • Razvrstitev bolezni

Bolezni razvršča glede na OIE in glede na zahteve, ki za posamezno bolezen izhajajo iz EU zakonodaje.

 • Ukrepi

Določeni so osnovni preventivni in drugi ukrepi, ki se uvedejo ob pojavu določenih bolezni. Za bolezni, za katere ni posebnih predpisov, se lahko ukrepa v skladu s smernicami (8. člen Pravilnika) Prav tako je določena sestava, način dela in naloge DSNB.

 • Obveščanje, poročanje in prijavljanje bolezni

Glede na razvrstitev bolezni je določen tudi način obveščanja, poročanja in prijavljanja posameznih bolezni.

 • Laboratoriji, laboratorijski testi in metode, odvzem ter pošiljanje vzorcev

Določeni so:

nacionalni referenčni laboratoriji;

imenovani laboratoriji in

- njihove naloge in odgovornosti.

Laboratorijski testi in metode, odvzem ter pošiljanje vzorcev se opravljajo v skladu z zadnjo izdajo diagnostičnega priročnika OIE (za kopenske in akvatične živali) oziroma z diagnostičnimi priročniki, predpisanimi za posamezno bolezen.

 • Prehodne in končne določbe

 

Zajetnejši del pravilnika predstavljajo priloge:

 • priloga 1: Razvrstitev bolezni v skladu z OIE (op.: s spremembo Pravilnika o boleznih živali, je listi OIE dodana še nacionalna lista bolezni)
 • priloga 2: Obvezno prijavljive bolezni
 • priloga 3: Prepoved preventivnega cepljenja
 • priloga 4: črtana
 • priloga 5: črtana
 • priloga 6: Načrti ukrepov – bolezni
 • priloga 7: Načrti ukrepov – vsebine
 • priloga 8: Poročanje po 11. členu – bivša lista A OIE
 • priloga 9: Obvestilo o sumu na bolezen iz Priloge 8
 • priloga 10: Poročanje po 11. členu – obvezno prijavljive bolezni iz bivše liste B OIE
 • priloga 11: Obvezno mednarodno prijavljive bolezni – ADNS
 • priloga 12: Informacije, potrebne za prijavo bolezni iz Priloge 11.