Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOVINA VIRUSNA DIAREJA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi izkazanega interesa rejcev ter na pobudo veterinarjev praktikov, predvsem zaradi škod, ki jih BVD povzroča v slovenski govedorejski proizvodnji, v lanskem letu v sodelovanju z Nacionalnim veterinarskim inštitutom in Veterinarsko zbornico, pripravila Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, št. 107/13). S tem pravilnikom je rejcem dana možnost, da z izvajanjem prostovoljnih ukrepov in zviševanjem zdravstvenega stanja svoje črede, uradno pridobijo status, proste črede, kar pomeni tudi prednosti pri prometu.

V juliju 2014 je bila na podlagi izpolnjevanja pogojev iz pravilnika izdana prva odločba o podelitvi statusa črede, proste BVD, s čimer se potrjuje tudi ozaveščenost rejcev o pomenu preventivnega delovanje ter njihova zavezanost k zagotavljanju višjega zdravstvenega stanja svojih živali.