Skoči na vsebino

UKREPI V OBDOBJU AKTIVNOSTI VEKTORJEV

9. 5. 2017

 

A. POGOJI ZA PREMIKE ŽIVALI ZNOTRAJ ISTEGA OBMOČJA Z OMEJITVAMI

 

Premiki vseh kategorij dovzetnih živali znotraj istega območja z omejitvami, kjer kroži isti serotip virusa, so v skladu s 7. členom Uredbe 1266/2007 dovoljeni, če na dan premika živali ne kažejo kliničnih znakov bolezni.

 

B. POGOJI ZA PREMIKE ŽIVALI Z OBMOČJA Z OMEJITVAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI V DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI DELE DRŽAV ČLANIC, KJER NI ISTO OBMOČJE Z OMEJITVAMI KOT V SLOVENIJI (drug serotip ali bolezen ni prisotna) V OBDOBJU AKTIVNOSTI VEKTORJEV

 

 

I. PREMIKI ŽIVALI ZA PROIZVODNJO IN PLEME

 

Premiki dovzetnih živali za proizvodnjo in pleme so dovoljeni v skladu z določbami 1. odstavka 8. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge III Uredbe 1266/2007:

 

 • živali so zaščitene pred napadi vektorjev in
 • so bile živali 60 dni pred odpremo v "vector - proof" obratu, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II Uredbe (ES) št. 1266/2007 ali
 • so bile živali cepljene:
  • vsaj 60 dni pred odpremo ali
  • so bile živali cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti in so bili na živalih opravljeni predpisani testi ali
  • so bile živali ponovno cepljene ali
 • so živali naravno imune, kar se dokazuje s predpisanimi testi.

 

Na podlagi točke b. prvega odstavka 8. člena Uredbe (EK) št. 1266/2007 je Slovenija podpisala sporazum z Avstrijo, na podlagi katerega:

 • se obdobje, po katerem se lahko cepljene živali premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, skrajša iz 60 dni na 10 dni. Preiskave niso potrebne.
 • se lahko živali, mlajše od 90 dni premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.

Podrobnejše pogoje najdete tukaj >> klik

 

 

II. PREMIKI ŽIVALI ZA TAKOJŠEN ZAKOL

 

Premiki dovzetnih živali za takojšen zakol v skladu z določbami 4. in 5. odstavka 8. člena Uredbe (ES) 1266/2007:

 • premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo, če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT;
 • pod veterinarskim nadzorom so vsa kmetijska gospodarstva, ki so registrirana in imajo določenega koncesionarja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v skladu s 45. členom zakona, ki ureja veterinarstvo;
 • živali se prevažajo pod veterinarskim nadzorom v namembno klavnico, kjer morajo biti zaklane v roku 24 ur od prispetja; živali morajo biti poslane neposredno v namembno klavnico, razen v primeru, da zaradi dobrobiti pri prevozu počivajo znotraj istega območja z omejitvami;
 • trgovec (imetnik) mora pošiljko najaviti na pristojni OU UVHVVR vsaj dva delovna dneva pred nameravano odpremo, da lahko uradni veterinar vsaj 48 ur pred natovarjanjem živali prijavi pošiljko pristojnemu organu namembnega kraja v sistemu TRACES;
 • seznam klavnic v drugih državah članicah, določenih za zakol živali v skladu s 5. odstavkom 8. člena Uredbe 1266/2007, pridobi UVHVVR in ga objavi na spletni strani UVHVVR.
 • Enako velja za premike iz drugih držav članic ali njihovih delov, kjer ni isto območje z omejitvami kot v Sloveniji (BTV 4), v Slovenijo.
 • Če gre za premik živali z okuženega na ogroženo območje znotraj istega območja z omejitvami, morajo živali, ki se premikajo, izpolnjevati zahteve iz Priloge III Uredbe (ES) 1266/2007, razen če gre za živali za takojšen zakol.

III. PROMET S SEMENOM, JAJČNIMI CELICAMI IN ZARODKI

 

Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izvirajo od dovzetnih živali z območja z omejitvami, je možen le, če je seme odvzeto živalim darovalkam vsaj 60 dni pred vzpostavitvijo območja z omejitvami ali če so na živalih opravljene predpisane preiskave.

 

 

 

IV. DODATNI POGOJI V ZVEZI S TRANZITOM ŽIVALI

 

Vsak premik dovzetnih živali z območja z omejitvami se v skladu z 9. členom Uredbe 1266/2007 lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim sredstvom, ki ga mora na kraju natovarjanja dodatno tretirati z odobrenim insekticidom/repelentom pooblaščena organizacija za izvajanje DDD.

 

 

Ukrepi na območju z omejitvami ostanejo v veljavi vsaj dve leti po zadnjem ugotovljenem primeru BT.