Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBDOBJE BREZ AKTIVNOSTI VEKTORJA IN POGOJI ZA PREMIKE

Pogoji za premike z območja z omejitvami v Republiki Sloveniji v obdobju brez aktivnosti vektorja

 

Obdobje brez aktvnosti vektorjev se začne 17. 12. 2018 in traja do preklica. 

 

I. Premiki živali za proizvodnjo in pleme

 

Živali se lahko premaknejo na prosto območje v drugi državi članici ali na območje, kjer kroži drugi serotip virusa, če:

 • izpolnjujejo pogoje iz točke 3 ali 4 ali 1 Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007) (preiskave pred premiki):
  • negativni rezultati viroloških preiskav (preiskava na povzročitelja) opravljenih na vzorcih krvi, odvzetih po 30. decembru 2018 (preteklo vsaj 14 dni po vzpostavitvi obdobja);
  • negativni rezultati seroloških preiskav opravljenih na vzorcih krvi, odvzetih po 13. januarju 2019 (preteče vsaj 28 dni po vzpostavitvi obdobja);
  • po 14. februarju 2019 (preteče vsaj 60 dni po vzpostavitvi obdobja) – brez preiskave.

ALI

 • izpolnjujejo pogoje iz točke 5 Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007):
  • so bile živali cepljene vsaj 60 dni pred odpremo ali
  • so bile živali cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti in so bili na živalih opravljeni predpisani testi ali
  • so bile živali ponovno cepljene ali
  • so bile v obdobju brez aktivnosti vektorja vsaj 60 dni pred cepljenjem in je po cepljenju pretekel vsaj čas, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti.

Ne glede na določbe točke zgoraj so na podlagi sporazuma, podpisanega med Republiko Slovenijo in Avstrijo, dovoljeni premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami v Republiki Sloveniji na prosta območja v Avstriji pod naslednjimi pogoji:

 • obdobje, po katerem se lahko cepljene živali premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, se skrajša iz 60 dni na 10 dni. Preiskave niso potrebne;
 • živali, mlajše od 90 dni se lahko premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.

 

Cepljenje mora biti opravljeno v skladu z navodili proizvajalca ter v skladu s predpisi (cepljenje proti BT). 

 

ALI

 • izpolnjujejo pogoje iz točk 6 in 7 Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007 (naravno imune živali – živali, ki so prebolele bolezen) kar se dokazuje s predpisanimi testi.

II. PREMIKI ŽIVALI ZA ZAKOL

Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo:

 • če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT;
 • pošiljke živali gredo neposredno v klavnico.

III. PREMIKI ŽIVALI ZA IZVOZ (če živali za izvoz potujejo iz RS preko druge države članice v izvoz)

Živali gredo lahko z območja z omejitvami pod pogoji iz 5a. točke 8. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007:

 • če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT;
 • pošiljke živali gredo neposredno do izstopne točke, razen če je po Uredbi (ES) št. 1/2005 zahtevan počitek živali, ki poteka na kontrolni točki znotraj istega območja z omejitvami.

IV. TRETIRANJE PREVOZNIH SREDSTEV

V skladu z določili točke b. drugega odstavka 9. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007 v času brez aktivnosti vektorjev tretiranje prevoznih sredstev z insekticidi/repelenti ni potrebno.

 

V. TRETIRANJE ŽIVALI

V skladu s Prilogo III Uredbe (ES) št. 1266/2007 v obdobju brez aktivnosti vektorja ni potrebno tretirati živali. V skladu s tolmačenjem Komisije ni nikjer izrecno zahtevano, da se za zaščito živali pred napadi vektorjev uporabljajo insekticidi/repelenti.

Če so živali v času celotnega trajanja transporta v obdobju brez aktivnosti vektorjev in kjer se bolezen trenutno ne pojavlja, je to ekvivalentno zaščiti živali pred napadi vektorjev.

To velja, dokler prevoz poteka izključno preko območij, za katera je določeno obdobje brez aktivnosti vektorjev.

 

B. PREMIKI ŽIVALI ZNOTRAJ ISTEGA OBMOČJA Z OMEJITVAMI

Premiki živali znotraj istega območja z omejitvami potekajo enako kot do sedaj – na podlagi odsotnosti kliničnih znakov pri živalih na dan premika.