Skoči na vsebino

PREPREČEVANJE BOLEZNI

 

 

 • Preprečevanje je v primeru APK bistvenega pomena, saj zdravljenja ni.
 • Bolje je poročati o sumljivih primerih, ki se kasneje izkažejo za negativne, kot pa da se sploh ne poroča, saj zgodnje odkritje bolezni bistveno izboljša možnost hitrega izkoreninjenja bolezni.
 • Nujno je dosledno upoštevanje in izvajanje ukrepov biološke varnosti, predvsem:
  • dosledna uporaba in menjava zaščitne obutve in obleke, razkuževanje,
  • nakup živali iz preverjenih rej oziroma izolacija novo nabavljenih živali,
  • razkuževalne bariere,
  • omejitev dostopa oseb na dvorišče oziroma v hleve s prašiči,
  • preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči (predvsem pri živalih v izpustih, prosta reja),
  • večja pozornost glede zdravstvenega stanja živali in
  • lovci morajo biti posebej pozorni:
   • na spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev,
   • če na določenem območju najdete več poginulih divjih prašičev v kratkem časovnem obdobju ali pri rednem odstelu divjih prašičev,
   • ugotovite klinične znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na APK (nenavadno obnašanje divjih prašičev - neboječ, zaostaja za tropom, leži...), v skladu z navodili to nemudoma javite na UVHVVR ali center za obveščanje,
   • če ste imetnik domačih prašičev, po lovu oziroma stiku z divjimi prašiči obleko in obutev zamenjajte in razkužite, preden pridete v stik z domačimi prašiči,
   • ko se vračate z lovskega turizma, ne prinašajte izdelkov, vključno z lovskimi trofejami, ki niso ustrezno obdelane, surovin in živil z območij, kjer veljajo omejitve zaradi APK oziroma se prepričajte, da je to dovoljeno.

 

Prav tako pomembno glede vnosa proizvodov živalskega izvora v Slovenijo: