Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

 • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 23/13)
 • Letna Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali
 • Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10)
 • Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanju in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 6/14)
 • Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture (Uradni list RS, št. 3/11)

 

ZAKONODAJA EU

 

 • Direktiva Sveta 2006/88/ES o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali
 • Uredba Komisije št. 1251/2008 - izdajanje spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg, za uvoz v Skupnost ter seznam vektorskih vrst
 • Odločba Komisije 2009/177/ES - programi za nadziranje in izkoreninjenje, doseganje zdravstvenega statusa »prost bolezni« za države članice, cone in kompartmente
 • Odločba Komisije 2008/392/ES – informacijska spletna stran
 • Odločba Komisije 2008/946/ES – zahteve za karanteno za živali iz akvakulture
 • Odločba Komisije 2008/896/ES -  smernice za sisteme nadziranja zdravja živali na podlagi ocene tveganja
 • Odločba Komisije 2001/183/ES – plani vzorčenja in diagnostične metode za odkrivanje in potrditev nekaterih bolezni rib

 

OBVEŠČANJE IN POROČANJE

 

Obveščanje

 

V skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali spadajo vse bolezni rib, mehkužcev in rakov s seznama med obvezno prijavljive bolezni, za katere je treba takoj poskrbeti, da se bolezen ugotovi oziroma se sum na bolezen ovrže.

Sum na bolezen:

 • Nosilec dejavnosti je dolžan vsak povečan pogin ali kakršnokoli odstopanje, ki kaže na možno prisotnost bolezni v ribogojnici, nemudoma javiti strokovnemu delavcu Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ali pristojnemu OU Uprave.
 • Strokovni delavec NVI opravi klinični pregled in odvzame vzorce za nadaljnje preiskave, na podlagi katerih se bolezen potrdi ali izključi.
 • S pisnim navodilom strokovni delavec NVI nosilcu dejavnosti predpiše ukrepe za preprečitev širjenja bolezni (npr. prepoved premikov iz in v ribogojnico).

 

Potrditev bolezni:

 • Če je bolezen potrjena, uradni veterinar pristojnega OU Uprave v ribogojnici izvede epizootiološko poizvedbo, s katero preveri premike rib, določi možne vire okužbe in druge lokacije, kamor bi se bolezen lahko razširila.
 • Uradni veterinar izda nosilcu dejavnosti odločbo, s katero proglasi ribogojnico za okuženo in:
  • določi zaprto območje okrog ribogojnice, ki zajema okuženo in ogroženo območje,
  • prepove poribljavanje in omeji premike rib v, iz ali znotraj zaprtega območja,
  • odredi odstranjevanje poginulih rib in
  • ostale potrebne ukrepe v skladu s pravilnikom, ki ureja akvakulture.

Poročanje

 

Nacionalno

Glavni urad Uprave mesečno pripravi poročilo o pojavih bolezni v Sloveniji. Mesečna poročila so objavljena na spletni strani Uprave.

 

Mednarodno

Glavni urad Uprave poroča o pojavih bolezni:

 • pristojnim organom držav članic,
 • Evropski komisiji (preko sistema ADNS) in
 • Mednarodni organizaciji za zdravje živali - OIE (preko sistema WAHIS v obliki takojšnjih, polletnih in letnih poročil).