Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

 • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 23/13)
 • Letna Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali
 • Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10)
 • Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanju in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 6/14)
 • Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture (Uradni list RS, št. 3/11)

 

ZAKONODAJA EU

 

 • Direktiva Sveta 2006/88/ES o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali
 • Uredba Komisije št. 1251/2008 - izdajanje spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg, za uvoz v Skupnost ter seznam vektorskih vrst
 • Odločba Komisije 2009/177/ES - programi za nadziranje in izkoreninjenje, doseganje zdravstvenega statusa »prost bolezni« za države članice, cone in kompartmente
 • Odločba Komisije 2008/392/ES – informacijska spletna stran
 • Odločba Komisije 2008/946/ES – zahteve za karanteno za živali iz akvakulture
 • Odločba Komisije 2008/896/ES -  smernice za sisteme nadziranja zdravja živali na podlagi ocene tveganja
 • Odločba Komisije 2001/183/ES – plani vzorčenja in diagnostične metode za odkrivanje in potrditev nekaterih bolezni rib

 

OBVEŠČANJE IN POROČANJE

 

Obveščanje

 

V skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali spadajo vse bolezni rib, mehkužcev in rakov s seznama med obvezno prijavljive bolezni, za katere je treba takoj poskrbeti, da se bolezen ugotovi oziroma se sum na bolezen ovrže.

Sum na bolezen:

 • Nosilec dejavnosti je dolžan vsak povečan pogin ali kakršnokoli odstopanje, ki kaže na možno prisotnost bolezni v ribogojnici, nemudoma javiti strokovnemu delavcu Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ali pristojnemu OU Uprave.
 • Strokovni delavec NVI opravi klinični pregled in odvzame vzorce za nadaljnje preiskave, na podlagi katerih se bolezen potrdi ali izključi.
 • S pisnim navodilom strokovni delavec NVI nosilcu dejavnosti predpiše ukrepe za preprečitev širjenja bolezni (npr. prepoved premikov iz in v ribogojnico).

 

Potrditev bolezni:

 • Če je bolezen potrjena, uradni veterinar pristojnega OU Uprave v ribogojnici izvede epizootiološko poizvedbo, s katero preveri premike rib, določi možne vire okužbe in druge lokacije, kamor bi se bolezen lahko razširila.
 • Uradni veterinar izda nosilcu dejavnosti odločbo, s katero proglasi ribogojnico za okuženo in:
  • določi zaprto območje okrog ribogojnice, ki zajema okuženo in ogroženo območje,
  • prepove poribljavanje in omeji premike rib v, iz ali znotraj zaprtega območja,
  • odredi odstranjevanje poginulih rib in
  • ostale potrebne ukrepe v skladu s pravilnikom, ki ureja akvakulture.

Poročanje

 

Nacionalno

Glavni urad Uprave mesečno pripravi poročilo o pojavih bolezni v Sloveniji. Mesečna poročila so objavljena na spletni strani Uprave.

 

Mednarodno

Glavni urad Uprave poroča o pojavih bolezni:

 • pristojnim organom držav članic,
 • Evropski komisiji (preko sistema ADNS) in
 • Mednarodni organizaciji za zdravje živali - OIE (preko sistema WAHIS v obliki takojšnjih, polletnih in letnih poročil).