Skoči na vsebino

UVOZ IN IZVOZ

Uvoz določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz tretjih držav (držav izven EU), s katerimi se lahko vnašajo in širijo karantenski  škodljivi organizmi rastlin, je prepovedan ali omejen s posebnimi zahtevami. Predpisane pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki predstavljajo nevarnost za vnos karantenskih škodljivih organizmov, mora pri vnosu v Evropsko unijo spremljati fitosanitarno spričevalo, uvoznik oziroma njegov zastopnik pa mora prijaviti pošiljko v pregled fitosanitarnemu inšpektorju na prvi vstopni točki EU.


Več informacij na povezavi: Mednarodne zadeve - uvoz


Za izvoz iz Slovenije v tretje države, fitosanitarni inšpektor izda fitosanitarno spričevalo za izvoz ali ponovni izvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, če tako predpisuje država uvoznica in s tem potrdi izpolnjevanje njenih pogojev za uvoz. Za hitrejši postopek ugotavljanja izpolnjevanja posebnih zahtev lahko izvoznik pred prvim izvozom rastlinskega blaga v tretjo državo predloži fitosanitarnemu inšpektorju predpisane zahteve (predpis ali uvozno dovoljenje).


Več informacij na povezavi: Mednarodne zadeve - izvoz