Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJA - OBVEZNA

 

1. Osnovno in obnovitveno usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za odgovorne osebe


To usposabljanje je namenjeno odgovornim osebam za zdravstveno varstvo rastlin pri registriranih imetnikih, ki izdajajo rastlinske potne liste. Osnovno usposabljanje obsega dvodnevni tečaj in pisno preverjanje znanja. Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja. Obnovitveni tečaj obsega enodnevno izobraževanje brez preverjanja znanja.

 

2. Osnovno in obnovitveno usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za fitosanitarne preglednike


To usposabljanje je namenjeno uradnim fitosanitarnim preglednikom pri inštitucijah z javnim pooblastilom iz zdravstvenega varstva rastlin. Osnovno usposabljanje obsega tridnevni tečaj in pisno preverjanje znanja. Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja. Obnovitveni tečaj obsega enodnevno izobraževanje brez preverjanja znanja.


Podrobneje programe, vsebino in način usposabljanj določa Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin


Prijava na usposabljanje: Kandidat se za usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin prijavi pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja:  KGZS – Zavod GO, Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica – kontaktna oseba Branko Carlevaris: tel.: +3865-33-51-231; e-mail: branko.carlevaris(at)go.kgzs.si

 

Termini usposabljanja

  • OSNOVNO USPOSABLJANJE iz zdravstvenega varstva rastlin za ODGOVORNE OSEBE (za izdajanje rastlinskih potnih listov) (2-dnevno): Na voljo je en termin usposabljanja: 20. in 21. marec 2019. Več informacij najdete na spletni strani izvajalca usposabljanja KGZS-Zavod GO.
  • OSNOVNO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za PREGLEDNIKE (za izvajanje fitosanitarnih pregledov) (3-dnevno): Na voljo je en termin 3-dnevnega usposabljanja: 20., 21. in 22. marec 2019. Več informacij najdete na spletni strani izvajalca usposabljanja KGZS-Zavod GO.
  • OBNOVITVENO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za ODGOVORNE OSEBE (za izdajanje rastlinskih potnih listov) (1-dnevno): Na voljo je en termin enodnevnega usposabljanja: 28. marec 2019. Več informacij najdete na spletni strani izvajalca usposabljanja KGZS-Zavod GO.
  • OBNOVITVENO usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za PREGLEDNIKE (za izvajanje fitosanitarnih pregledov) (1-dnevno): Na voljo je en termin enodnevnega usposabljanja: 28. marcec 2019. Več informacij najdete na spletni strani  izvajalca usposabljanja KGZS-Zavod GO.

 

Kandidat, ki uspešno opravi strokovno usposabljanje, prejme potrdilo o pridobitvi znanja iz zdravstvenega varstva rastlin s strani izvajalca usposabljanja. Potrdilo velja tri leta od njegove izdaje in se podaljša za tri leta, če se kandidat pred potekom njegove veljavnosti udeleži obnovitvenega tečaja.


Stroške usposabljanja in preverjanja znanja nosi za kandidata prijavitelj oziroma kandidat sam, če ni zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku. V ceno usposabljanja so zajeti tudi stroški gradiva in potrdil.

 

Strokovna gradiva:

 

► priročnik "ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN, Registracija in rastlinski potni list" (spremenjena in dopolnjena izdaja, februar 2018) .pdf

► slikovno gradivo (dadatek 6) .pdf

 

► DODATKI:

  • seznam veljavih predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin .pdf
  • seznami I, II, III, IV.A.II in V.A Direktive Sveta 2000/29/ES .pdf 
  • seznami varovanih območij poUredbi Komisije 690/2008
  • seznam rastlin, ki jih mora pri premeščanju ali trženju v EU spremljati RPL oz. etiketa dobavitelja/potrdilo dobavitelja/uradne erikete .pdf
  • seznam nekaterih karantenskih ŠO in nekaterih pomembnejših nekarantenskih reguliranih ŠO .pdf
  • seznam pooblaščenih laboratorijev .pdf

3. Strokovni izpit iz zdravstvenega varstva rastlin za fitosanitarne inšpektorje


To usposabljanje je namenjeno na novo imenovanim fitosanitarnim inšpektorjem. Obsega tridnevni tečaj in pisno preverjanje znanja. Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja.


Podrobneje program, vsebino in način usposabljanja določa Pravilnik o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin


Prijava za usposabljanje: Za opravljanje strokovnega izpita kandidata prijavi odgovorna oseba, pri kateri je kandidat zaposlen, ali kandidat sam vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem izvajalcu strokovnega izpita, ki je KGZS – Zavod GO, Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica – kontaktna oseba Branko Carlevaris: tel.: +3865-33-51-231; e-mail: branko.carlevaris(at)go.kgzs.si.

 

Termini usposabljanja

 

Stroške usposabljanja nosi prijavitelj. V ceno strokovnega usposabljanja je vključen zlasti strošek gradiva, potrdilo ter preverjanje znanja  v prvih treh izpitnih rokih po zaključenem usposabljanju.