Skoči na vsebino

STROKOVNA USPOSABLJANJA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin organizira tudi različna strokovna usposabljanja za pooblaščene izvajalce službe za varstvo rastlin.

 

Delavnice:

 

► delavnica: Novosti s področja zdravja rastlin (Gozdarski inštitut Slovenije 21. december 2016)

► delavnica: Programi preiskav škodljivih organizmov (UVHVVR, 18. januar 2016)

► delavnica: Načrt izrednih ukrepov (Kmetijski inštitut Slovenije, 15. december 2015)

► delavnica: Priprava analize tveganja in poročanje ob najdbah škodljivih organizmov rastlin(Kmetijski inštitut Slovenije, 17. december 2014)