Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE

Za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin pri registriranih imetnikih, ki izdajajo rastlinske potne liste, je obvezno osnovno in nadaljnje usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin. Osnovno usposabljanje obsega dvodnevni tečaj in pisno preverjanje znanja. Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja. Obnovitveni tečaj obsega enodnevno izobraževanje brez preverjanja znanja.


Kandidat se za osnovno ali obnovitveno usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin prijavi pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.


Več informacij:

  • osnovno usposabljanje
  • obnovitveno usposabljanje
  • priročnik

Kandidat, ki uspešno opravi strokovno usposabljanje, prejme potrdilo o pridobitvi znanja iz zdravstvenega varstva rastlin s strani izvajalca usposabljanja. Potrdilo velja tri leta od njegove izdaje in se podaljša za tri leta, če se kandidat pred potekom njegove veljavnosti udeleži obnovitvenega tečaja.


Stroške usposabljanja in preverjanja znanja nosi za kandidata prijavitelj oziroma kandidat sam, če ni zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku. V ceno usposabljanja so zajeti tudi stroški gradiva in potrdil.


Program, vsebino, način usposabljanja, obrazec potrdila in drugo v zvezi z usposabljanjem na področju zdravstvenega varstva rastlin določa Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin.