Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNA ODOBRITEV SKLADIŠČA KROMPIRJA

Krompir okužuje več vrst bolezni in škodljivcev, med katerimi je nekaj zelo nevarnih karantenskih škodljivih organizmov, ki praviloma povzročajo veliko gospodarsko škodo. Med njimi je več bakterijskih, glivičnih in virusnih bolezni, ogorčic in drugih škodljivcev, ki v Sloveniji niso navzoči ali so navzoči le v omejenem obsegu. Ti se k nam zlahka vnesejo s semenskim ali jedilnim krompirjem, zato je potrebno, da so vnos, pridelava in trženje krompirja pod t.i. stalnim fitosanitarnim nadzorom, ki z mehanizmi preprečevanja vnosa in širjenja karantenskih škodljivih organizmov ščiti domačega pridelovalca ter omogoča trženje krompirja doma in na tujem. Pri tem je zelo pomembna sledljivost, s pomočjo katere se pri ugotovljeni okužbi v katerem koli členu verige »od njive do žlice« odkrije izvor in širjenje okužbe ter zadevo pravočasno in učinkovito sanira.
 
S Pravilnikom o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov, so med drugim predpisane zahteve glede obvezne uradne odobritve skladišča krompirja, zlasti glede prostora in opreme ter ravnanja z odpadki pri pakiranju, sortiranju in pranju krompirja, kot tudi zahteve glede etiketiranja jedilnega krompirja, ki omogoča sledljivost.

 

Uradna odobritev skladišča krompirja je obvezna za vse uvoznike krompirja in tiste, ki krompir sortirajo, pakirajo oziroma perejo za namene distribucije (prodaje). Za uvoz se šteje uvoz iz tretjih držav (nečlanic EU).

 

Pogoji za  uradno odobritev skladišča krompirja:

 

► veljavna odločba o vpisu v FITO-register in dodeljena registrska številka;

► zagotovitev ustreznega prostora in opreme za skladiščenje in manipulacijo s krompirjem ter za ustrezno odlaganje odpadkov, ki pri tem nastanejo.

 

Vlogo (dopis) za uradno odobritev skladišča krompirja se vloži pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna in ko pristojni fitosanitarni inšpektor zapisniško ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev, Uprava izda odločbo o odobritvi skladišča krompirja.

 

Za inšpekcijski pregled skladišča se plača pristojbina v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.