Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA PRIDELAVE

Pristojni inšpektorji in druge uradne osebe, ki opravljajo predpisane fitosanitarne preglede na mestih pridelave rastlin, morajo biti pravočasno seznanjeni z vrsto, obsegom in lokacijo pridelave pri posameznem pridelovalcu. Le tako lahko preglede tudi pravilno načrtujejo, predvsem glede najprimernejšega časa za pregled z ozirom na vrsto rastlin in potencialne škodljive organizme, ki jih lahko prizadenejo.
 
V ta namen so dolžni vsi registrirani pridelovalci predpisanih vrst rastlin, vsakoletno prijaviti obseg in lokacijo pridelave teh rastlin Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ali organom, pooblaščenim za opravljanje fitosanitarnih pregledov, in sicer: najkasneje

 

do 30. aprila za semensko pridelavo, drevesnice, trsnice in podobno, najmanj

mesec dni pred začetkom pridelave za rastline, ki imajo več rastnih dob v enem letu, za certificiran (uradno potrjen) razmnoževalni material

v rokih, ki so predpisani za posamezen material.

 

Pri organih, pooblaščenih za fitosanitarne preglede v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin ter njunimi podzakonskimi predpisi, se vloži prijava pridelave na:

 

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) - za certificirano seme ter certificiran razmnoževalni material sadnih in trsnih rastlin ter semenskega krompirja,

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) - za razmnoževalni material hmelja,

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) - za gozdni reprodukcijski material (drevesnice).

 

Na pristojne območne urade Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin UVHVVR se vloži prijava za druge kategorije razmnoževalnega in sadilnega materiala ter semena sadnih in okrasnih rastlin, vinske trte in zelenjadnic.

 

Obrazec in navodila za prijavo pridelave