Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRGOVANJE Z RASTLINAMI ZNOTRAJ EU

Za varovanje ozemlja oziroma pridelave rastlin pred vnosom in širjenjem škodljivih organizmov, je vsaka država članica Evropske unije (EU) dolžna poskrbeti za opravljanje obveznih fitosanitarnih pregledov predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovem vstopu v EU in pri trgovanju znotraj EU. V ta namen se morajo imetniki predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov uradno registrirati pri pristojnem organu v vsaki državi članici.

 

Zaradi načela prostega pretoka blaga znotraj EU so bili obvezni fitosanitarni pregledi na mejah med državami članicami odpravljeni, namesto njih pa se ti pregledi izvajajo na samih mestih pridelave, predelave in distribucije predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov.

 

Zato se morajo poleg uvoznikov registrirati tudi pridelovalci, predelovalci in distributerji rastlin in rastlinskih proizvodov, s katerimi se lahko vnesejo ali širijo nevarni škodljivi organizmi. Za določene registrirane uvoznike in distributerje krompirja je obvezna tudi uradna odobritev skladišč krompirja.

 

Pri vstopu v EU mora določene rastline in rastlinske proizvode spremljati fitosanitarno spričevalo države izvoznice. Pri trgovanju znotraj EU pa fitosanitarno spričevalo nadomešča rastlinski potni list, ki spremlja pošiljke predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovem premeščanju znotraj EU. Rastlinske potne liste lahko izdaja registrirani imetnik rastlin sam, če za to pridobi dovoljenje pristojnega organa. Rastlinski potni listi potrjujejo, da rastline in rastlinski proizvodi izpolnjujejo predpisane fitosanitarne zahteve v skladu s predpisi, nadzornim organom pa omogoča sledljivost blaga.

 

Registrirani imetniki rastlin in rastlinskih proizvodov morajo biti strokovno usposobljeni ali zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo za izvajanje predpisanih obveznosti, še zlasti v zvezi z letno prijavo pridelave in  fitosanitarnimi pregledi.

 

Podrobnejše informacije:

 

Registracija

Dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov

Usposabljanje

Prijava pridelave

Fitosanitarni pregled

Uradna odobritev skladišča krompirja

NOVO! S 14. decembrom 2019 se bo začela uporabljati nova oblika in vsebina rastlinskih potnih listov