Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLAŠČENI LABORATORIJI

► ENTOMOLOGIJA
KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI 

ZAVOD NOVA GORICA

Pri hrastu 18

5000 Nova Gorica

Mojca Rot, univ. 

mag. Gabrijel SELJAK

entolab(at)go.kgzs.si

 

 

05/335 12 00 (centrala)

05/335 12 22

fax: 05/ 335 12 60

 

 

THYSANOPTERA- resarji;

DIPTERA(Tephritidae - plodove muhe,

Agromyzidae -  listne zavtalke);

HEMIPTERA

(Auchenorrhyncha – škržatki,

Psylloidea – bolšice,

Aleyrodoidea- ščitkarji,

Coccoidea – kaparji);

ACARINA – pršice

(Tetranychidae­ - pršice prelke,

Eiophyidae – pršice šiškarice).

 

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

 

dr. Jaka RAZINGER

mag. Špela MODIC spela.modic(at)kis.si

 

01/280 52 62 (centrala)

fax: 01/280 52 55

 

Aphididae, Coleoptera,

Diptera (D. suzuki, D. radicum)

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Oddelek za agronomijo
Laboratorij za fitomedicino

Jamnikarjeva 101

1000 Ljubljana

 

 

prof.dr. Stanislav TRDAN

stanislav.trdan(at)bf.uni-lj.si

 

 

 

01/320 32 25

fax: 01/ 256 37 70

 

 

 

 

Žuželke iz redov Lepidoptera,

Coleoptera,

nekaterih vrst iz reda Homoptera ter

skladiščnih škodljivcev

GOZDARSKI  INŠTITUT

SLOVENIJE

Večna pot 2

1000 Ljubljana

dr. Maarten de Groot

maarten.degroot(at)gozdis.si

dr. Andreja Kavčič

andreja.kavcic(at)gozdis.si

 

01/200 78 38

fax: 01/257 35 89

 

 

 

Škodljive žuželke v gozdovih,

zlasti Lepidoptera,

Symphyta, Cerambycidae,

Scolytidae in Curculionidae

in

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Oddelek za gozdarstvo

Večna pot 83

1000 Ljubljana

 

 

dr. Maja JURC

maja.jurc(at)bf.uni-lj.si

 

 

 

 

 

 01/423 11 61

 

 

 

 

 

► NEMATOLOGIJA (OGORČICE)

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

doc.dr. Gregor UREK

dr. Saša ŠIRCA

dr. Polona Strajnar

dr. Barbara Gerič Stare

gregor.urek(at)kis.si

sasa.sirca(at)kis.si

polona.strajnar(at)kis.si

barbara.gericstare(at)kis.si

01/280 52 62

fax: 01/280 52 55

Cistotvorne in fitoparazitske ogorčice

 

 

► BAKTERIOLOGIJA (BAKTERIJE)

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Večna pot 111

1000 Ljubljana

prof. dr. Maja RAVNIKAR

dr. Tanja DREO

dr. Manca PIRC

maja.ravnikar(at)nib.si

tanja.dreo(at)nib.si

manca.pirc(at)nib.si

labfito(at)nib.si

059 232 801

059 232 806

059 232 809

fax: 01 25 738 47

 

 

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

dr. Janja LAMOVŠEK

janja.lamovsek(at)kis.si

 

 

 

 

01/280 52 62

fax: 01/280 52 55

 

 

 

 

 

 

 

► VIROLOGIJA (VIRUSI IN VIROIDI), FITOPLAZME

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

 

dr. Mojca MARN VIRŠČEK

dr. Irena MAVRIČ

mojca.marn(at)kis.si

irena.mavric(at)kis.si

01/280 52 62

fax: 01/280 52 55

 

VIRUSI, VIROIDI

(sadno drevje, vinska trta,

poljščine)

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

CENTER PLANTA

Večna pot 111

1000 Ljubljana

 

 

 

 

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE

Oddelek za varstvo rastlin

Cesta Zalskega tabora 2

3310 Žalec

prof. dr. Maja RAVNIKAR

dr. Nataša MEHLE

prof. dr. Marina Dermastia

maja.ravnikar(at)nib.si

natasa.mehle(at)nib.si

marina.dermastia(at)nib.si

labfito(at)nib.si

 

 

dr. Sebastjan RADIŠEK

sebastjan.radisek(at)ihps.si

059 232 801

059 232 808

059 232 805

fax: 01 25 738 47

 

 

 

 

 

03/712 16 00 (centrala)

03/712 16 26

fax: 03/712 16 20

VIRUSI in VIROIDI

(okrasne rastline in vrtnine)

Vse fitoplazme

 

 

 

 

 

 

 

VIRUSI IN VIROIDI na hmelju

 

► MIKOLOGIJA (GLIVE)

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

 

dr. Alenka MUNDA

Metka ŽERJAV

alenka.munda(at)kis.si

metka.zerjav(at)kis.si

01/280 52 62

fax: 01/280 52 55

Glive

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE

Oddelek za varstvo rastlin

Cesta Žalskega tabora 2

3310 Žalec

dr. Sebastjan RADIŠEK

sebastjan.radisek(at)ihps.si  

03/712 16 00 (centrala)

03/712 16 26

fax: 03/712 16 20

Glive, zlasti na hmelju

 

GOZDARSKI  INŠTITUT SLOVENIJE

Oddelek za varstvo gozdov

Večna pot 2

1000 Ljubljana

 

 

dr. Dušan JURC

dusan.jurc(at)gozdis.si

dr. Nikica OGRIS

nikica.ogris(at)gozdis.si

dr. Barbara PIŠKUR

barbara.piskur(at)gozdis.si

 

01/200 78 00 (centrala)

fax: 01/257 35 89

01/2007824

01/2007833

01/2007847

Glive, zlasti na lesnatih rastlinah

 

► ŠKODLJIVE RASTLINE

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE         

Katedra za fitomedicino

Pivola 10

2311 Hoče

 

 

prof. dr. Mario LEŠNIK

mario.lesnik(at)um.si

 

02/320 09 012