Skoči na vsebino

POOBLAŠČENE INŠTITUCIJE

 

INŠTITUCIJA

 

KONTAKTNI PODATKI
    KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Hacquetova 17, SI-Ljubljana

T: +386 (01) 280 5262

F: + 386 (01) 280 5255

O: + 386 (01) 280 52 66/67/68/69

info(at)kis.si,

www.kis.si

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN

PIVOVARSTVO SLOVENIJE

Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec

T: +386 (03) 712 1600

F: +386 (03) 712 1620

O: +386 (03) 712 1660

tajnistvo(at)ihps.si,

www.ihps.si

KGZS - Kmetijsko gozdarski

zavod Nova Gorica

Pri hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica

T: +386 (05) 335 1200

F: +386 (05) 335 1260

O: 090 93 98 15

entolab(at)go.kgzs.si,

www.kmetijskizavod-ng.si

 

KGZS - Kmetijsko gozdarski

zavod Novo mesto

Šmihelska cesta 14, SI-8000 Novo mesto

T: +386 (07) 373 0570

F: +386 (07) 373 0590

tajnistvo(at)kgzs-zavodnm.si,

www.kmetijskizavod-nm.si

KGZS - Kmetijsko gozdarski

zavod Maribor

Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor

T: +386 (02) 228 4900

F: +386 (02) 251 9482

O: 090 93 98 12

info(at)kmetijski-zavod.si

www.kmetijski-zavod.si

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,

ODEELEK  ZA AGRONOMIJO,

KATEDRA ZA FITOMEDICIONO,

KMETIJSKO TEHNIKO, POLJEDELSTVO,

TRAVNIŠTVO IN PAŠNIŠTVO

Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (01) 320 32 25

F: +386 (01) 256 37 70

info(at)bf.uni-lj.si

http://www.bf.uni-lj.si

 

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (059) 232 800

F: +386 (059) 232 715

labfito(at)nib.si

www.nib.si

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (01) 200 78 02

F: +386 (01) 257 35 89

info(at)gozdis.si

www.sl.gozdis.si/domov

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA

 KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Pivola 10, SI-2311 Hoče

T: +386 (02) 320 90 00

F: +386 (02) 616 11 58

fkbv(at)um.si

www.fkbv.um.si

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana

T: +386 (01) 470 00 50

F: +386 (01) 423 53 61

zgs.tajnistvo(at)zgs.si

www.zgs.si