Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Služba za varstvo rastlin vključuje strokovne inštitucije in strokovnjake, ki jih je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z javnim pooblastilom ali koncesijo pooblastila za opravljanje določenih nalog v skladu s fitosanitarnimi predpisi, na podlagi izpolnjevanja predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti in pogojev glede prostorov in opreme.

 

UVHVVR je dodelila javno pooblastilo določenim inštitucijam in laboratorijem, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, zlasti za izvajanje stalnega spremljanja škodljivih organizmov, opravljanje fitosanitarnih pregledov, izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike karantenskih in novih škodljivih organizmov, izdelavo strokovnih mnenj in drugih strokovnih nalog po naročilu Uprave.

 

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki so pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin na področju kmetijstva v širšem javnem interesu, se opravljajo na podlagi koncesije UVHVVR. To so zlasti naloge s področja spremljanja, opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov (prognoza škodljivih organizmov). V okviru prognoze javna služba obvešča pridelovalce in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje škodljivih organizmov.

 

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu izvaja javna gozdarska služba: Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije določena z Zakonom o gozdovih.

 
Dodatne informacije in kontakti:

Koristne povezave: