Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMI PREISKAV ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV - 2015

V programe preiskav za leto 2015 so vključeni naslednji škodljivi organizmi:

  • Regulirani škodljivi organizmi, ki niso navzoči v EU (I.A.I in II.A.I)

Agrilus anxius Gory

Agrilus planipennis Fairmaire

Ceratocystis fagacearum

► Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg.

  • Regulirani škodljivi organizmi, za katere veljajo EU nujni ukrepi

Anoplophora chinensis (Forster)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Epitrix spp.

Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell

Phytophthora ramorum Werrws, de Cock & Man in 't Veld

Pomacea sp. (Perry)

Pseudomonas syringae pv. actinidae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsujumu & Goto

Xylella fastidiosa (Well in Raju)

  • Potencialno nevarni neregulirani škodljivi organizmi v EU (EPPO opozorilni seznam in novi)

Aromia bungii (Faldermann)

► Candidatus Phytoplasma solani

► Citrus bark cracking viroid (CBCVd)in Hop Stunt Viroid (HSVd)

Diplocarpon mali

Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley in Tisserat in prenašalec Pityophthorus juglandis Blackman

Heterodera zeae

Meloidogyne ethiopica Whitehead

Strauzia longipennis Weidemann

  • Regulirani škodljivi organizmi na krompirju

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spickermann & Kothoff) Davis et al.

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

► Potato spindle tuber pospoviroid

  • Regulirani škodljivi organizmi za varovana območja in II.A.II

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

► Grapevine Flavescence dorѐe phytoplasma

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.