Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGNOZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV RASTLIN

Spremljanje, opazovanje in napovedovanje pojava določenih bolezni in škodljivcev (škodljivih organizmov) v kmetijstvu na podlagi meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov, je eno ključnih orodij za omejevanje širjenja gospodarsko škodljivih organizmov, ki vplivajo na kakovost in količino rastlinske pridelave. Prognozo razvoja in pojava bolezni in škodljivcev rastlin v kmetijstvu izvaja javna služba zdravstvenega varstva rastlin v vinogradništvu, sadjarstvu, hmeljarstvu, oljkarstvu, poljedelstvu in vrtnarstvu po posameznih območjih Slovenije

 

Kontakti in območja delovanja javne službe

 

Glede na pojave škodljivih organizmov, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin ugotavljajo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter o tem opozarjajo pridelovalce oz. imetnike rastlin preko prognostičnih obvestil. Napovedi so dostopne tudi na njihovih telefonskih odzivnikih in spletnih straneh. Za brezplačne napovedi o varstvu vinogradov, sadovnjakov, vrtnin ali poljščin se lahko naroči tudi po elektronski pošti ali na SMS sporočila.


Javna služba zdravstvenega varstva rastlin za izvajanje prognoze bolezni in škodljivcev rastlin uporablja različne pripomočke za spremljanje škodljivih organizmov, od lovilcev spor, svetlobnih vab, feromonskih vab, lepljivih plošč do novejših tehnik daljinskega spremljanja, kot je npr. Trapview. Potrebna je tudi različna strojna, programska in druga oprema, ki omogoča meritve različnih parametrov, zbiranje in analiziranje ter dostopnost podatkov in meritev. Te se zagotavljajo iz številnih agrometeoroloških postaj, smiselno razporejenih po območjih Slovenije z najbolj intenzivno kmetijsko pridelavo. Izpis njihovih lokacij s podatki meritev in opazovanj na posameznem območju je javno dostopen na Agrometeorološkem portalu Slovenije.

 

Za napoved pojava bolezni in škodljivcev se uporablja tudi prognostične modele. Z modeli lahko na podlagi meritev osnovnih agrometeoroloških parametrov, opazovanj bioloških parametrov (npr. lovilci spor, gojišča, ulovi, izleganja,…) na regionalni kot na lokalni ravni javna služba napove možnost pojava določenega škodljivega organizma. Javno sta dostopna:

 

modul za spremljanje pojava jabolčnega zavijača
modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa

 

Strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin nudijo tudi odgovore na različna vprašanja v zvezi z boleznimi in škodljivci,  svetujejo glede primernih ukrepov varstva rastlin ter glede varne in pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev.