Skoči na vsebino

PROGNOZA

Namen opazovalno napovedovalne službe je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmacevtskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Cilj teh aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

 

  • Zagotavljanje izvajanja opazovalno napovedovalne dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu, vrtnarstvu, hmeljarstvu in oljkarstvu.
  • Evidentiranje izbruhov in spremljanje populacije škodljivih organizmov.
  • Pravočasno in kakovostno informiranje pridelovalcev in usmerjanje le-teh k pravilni in varni rabi fitofarmacevtskih sredstev

 

Opazovalno-napovedovalna služba za varstvo rastlin Slovenije je organizirana regionalno in deluje pod koordinacijo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izvajajo jo strokovnjaki, ki so zaposleni na pooblaščenih inštitucijah.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

tel. 01/280 52 62 ali 01/280 52 10

fax. 01/280 52 55

e-pošta: kis(at)kis.si

Odzivnik: 01/28 05 266

Napovedi za osrednjo Slovenijo in generalne napovedi za vso Slovenijo

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

tel. 03/712 16 00

fax. 03/712 16 20

e-pošta: alenka.ferlez(at)ihps.si

Odzivnik: 03/712 16 60

Napovedi za Celjsko in Koroško regijo

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

tel. 02/228 49 20

e-pošta: info(at)kmetijski-zavod.si

Odzivnik: 090 93 98 12

Napovedi za Severovzhodno Slovenijo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

tel. 05/335 12 00 ali 05/335 12 13

fax. 05/302 73 12

e-pošta: gabrijel.seljak(at)go.kgzs.si

Odzivnik: 090 93 98 15

Napovedi za Zahodno Slovenijo

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

tel. 07/373 05 70

fax. 07/373 05 90

e-pošta: domen.bajec(at)gov.si

Odzivnik: 090 93 98 17

Napovedi za Jugovzhodno Slovenijo

 

Obvestila po področjih:

Uporabne povezave:

  • AGRO-MET: agrometeorološka mreža (lokaije postaj)