Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZLATA TRSNA RUMENICA

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. V Evropski uniji ima fitoplazma FD status karantenskega škodljivega organizma za trto in je pod obveznim fitosanitarnim nadzorom. Uvrščena je v prilogo II.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES. V Sloveniji je omejeno navzoča.

 

Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus), ki prenaša fitoplazmo z okuženih na zdrave trte.

 

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele. Sredstva,  ki so registrirana za vinsko trto in učinkovita zoper ameriškega škržatka in okvirni roki zatiranja so v Navodilih za zatiranje ameriškega škržatka, natančnejše roke škropljenja za posamezna območja pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

Bolezenska znamenja

Slikovno gradivo

 

Napovedi so objavljene na spletni strani: http://agromet.mkgp.gov.si/pp/

 

Opozarjamo pridelovalce, da mora biti nova lokacija trsnice, matičnega vinograda ali matičnjaka odobrena s strani UVHVVR - Lokacija pridelave - vinska trta.

 


Če opazite sumljiva bolezenska znamenja na vinski trti, pokličite strokovnjaka na eno od ustanov javne službe zdravstvenega varstva rastlin ali fitosanitarnega inšpektorja na  območnih uradih UVHVVR.


V slovenskih vinogradih se poleg zlate trsne rumenice že več desetletij pojavlja rumenica počrnelosti lesa, ki jo povzroča fitoplazma Bois noir (BN), ki pa se v vinogradih ne širi tako hitro kot FD. Obeh rumenic med seboj ni mogoče ločiti brez laboratorijske analize.

 

Dodatne informacije:

 

Razmejena območja zlate trsne rumenice z žarišči (stanje 16.april 2019)

Grafični prikaz razmejenih območij z žarišči okužbe (stanje 16. april 2019)

Načrt ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice v letu 2019

Navodila za zatiranje ameriškega škržatka v letu 2019

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice

 

Povezave:

 

Fitosanitarni prostorski portal

 

Publikacije:

 

► Zgibanka »Zlata trsna rumenica – nevarnost za slovenske vinograde« (2017)

► Plakat »Ukrepi proti zlati trsni rumenici« (2017)

► Zvočni zapis (2017)

Ameriški škržatek - splošna informacija

Ameriški škržatek - informacije o zatiranju

Ameriški škržatek - opozorilo

Zlata trsna rumenica

► VIDEO: Zlata trsna rumenica 2011

Metoda tretiranja z vročo vodo