Skoči na vsebino

VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA

Hop stunt viroid - HSVd

 

bolezenska znamenja

gostiteljske rastline

taksonomija

epidemiologija in preprečevanje širjenja

higienski ukrepi v okuženih nasadih

slikovno gradivo

 

Hop stunt viroid (HSVd) na hmelju povzroča nevarno obolenje, ki ga imenujemo »viroidna zakrnelost hmelja«. Bolezen so prvič opazili leta 1940 na Japonskem na območjih prefektur Nagano in Fukušima, kjer se je z okuženim sadilnim materialom in zaradi nepoznavanja povzročitelja hitro razširila in v obdobju 1950-1960 povzročila pravo epidemijo v hmeljiščih severne Japonske. Več kot 60 let je bila bolezen omejena le na Japonsko in bližnjo Severno Korejo, kamor se je leta 1988 razširila z okuženimi sadikami. Leta 2004 je bila odkrita tudi v Združenih državah Amerike (ZDA) in leta 2007 na Kitajskem.

 

Prvi pojav rastlin, ki so izražala bolezenska znamenja značilna za viroidno zakrnelost hmelja, smo v Sloveniji zaznali leta 2007 na območju Šempetra v Savinjski dolini, v letu 2010 pa smo v obolelih rastlinah potrdili prisotnost HSVd. Za preprečevanje vnosa in širjenja te nevarne bolezni v Sloveniji so, z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja  (Uradni list RS, št. 16/19), določeni uradni ukrepi.

 

Dodatne informacije:

 

podatkovni list

priročnik

Odločba o določitvi okuženih območij z viroidnimi zakrnelostimi hmelja z dne 14.12.2018

Smernice o higienskih ukrepih preprečevanja viroidnih okužb v hmeljiščih in za zavarovan prostor za pridelavo razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

seznam izkrčenih hmeljišč in aktivnih hmeljišč s prepovedjo sajenja hmelja zaradi okužb s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja v Sloveniji za leto 2018

 

Povezave:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovrstvo Slovenije