Skoči na vsebino

RJAVENJE BOROVIH IGLIC

teleomorf Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr, anamorf Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd., sinonim Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg.

 

Rjavenje borovih iglic je nevarna bolezen, ki jo povzroča patogena gliva Mycosphaerella dearnessii Barr. Gliva je uvrščena v prilogo II.A.I Direktive Sveta 2000/29/ES.

 

Bolezen najverjetneje izvira iz Severne Amerike, odkrita je bila tudi na posameznih lokacijah v Evropi. V Sloveniji je bila prvič zabeležena v letih 2008 na Bledu in 2009 v Ljubljani, kasneje pa še v Trenti, Celju, Kostanjevici na Krki in Čatežu ob Savi. Ob najdbah so bili odrejeni uradni fitosanitarni ukrepi za njeno izkoreninjanje.

 

Gostiteljske rastline so rušje (Pinus mugo), rdeči bor (P. sylvestris), črni bor (P. nigra) ter ostale vrste borov.

 

Gliva M. dearnessii se na daljše razdalje prenaša z okuženimi sadikami, pošiljkami semena s primesmi iglic, z orodjem, vozili ali na oblekah delavcev, turistov in drugih obiskovalcev okuženih območij. Na krajše razdalje konidije raznašajo žuželke, dež in veter, askospore pa predvsem veter.

 

V letu 2014 je bila gliva M. dearnessii potrjena v Trenti, Celju, Kostanjevici na Krki in Čatežu ob Savi. Ob najdbah so bili odrejeni uradni fitosanitarni ukrepi za izkoreninjanje.

 

podatkovni list