Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORJAŠKI VODNI POLŽI

Rod Pomacea (Perry) obsega prek 100 vrst sladkovodnih polžev, ki delajo škodo na vodnih rastlinah.

 

TAKSONOMSKI POLOŽAJ: Gastropoda, Ampullariidae, Pomacea

 

UVRSTITEV: Ni uvrščen na noben seznam

PRAVNA PODLAGA: Izvedbeni sklep Komisije 2012/697/ES z dne 8. novembra 2012 glede ukrepov za preprečevanje vnosa rodu Pomacea (Perry) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 311, 10. november 2012)

STATUS V SLOVENIJI PO FAO KLASIFIKACIJI: Odsoten: ni zabeležk o škodljivem organizmu – potrjeno s programom preiskav/ Absent: no pest records

 

V Evropski uniji je bil polž iz rodu  Pomacea v naravnem okolju prvič najden leta 2009 v Španiji.  Zaradi nevarnosti, ki jo za kmetijstvo in okolje predstavljajo polži iz rodu Pomacea, je Evropska komisija novembra 2012 sprejela Izvedbeni sklep št. 2012/697/ES glede ukrepov za preprečevanje vnosa rodu Pomacea (Perry) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije. V Sloveniji orjaški vodni polž ni navzoč, kar je potrjeno z večletno preiskavo. Razen iz Španije iz drugih držav EU ne poročajo o najdbah orjaških vodnih polžev.

 

Polži živijo v plitvinah stoječih ali počasi tekočih vodah, kot so močvirja, barja, namakalni kanali, potoki, ribniki ter v plitvinah jezer in rek. V naravnem okolju, ugodnem za njihov razvoj, so lahko zelo škodljivi tako za gojene rastlinske vrste kot tudi za rastlinske vrste močvirnih ekosistemov.  Izmed številnih gostiteljskih vrst iz 27 botaničnih družinah, se v Sloveniji pojavljajo Sagittaria latifolia, Lactuca sativa, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Zea mays, Typha latifolia in navadni rogolist.

 

Polži iz rodu Pomacea se lahko na nova območja vnašajo s pošiljkami vodnih rastlin in živih tropskih rib, namenjenih za akvarije, možen pa je tudi vnos z vodnimi rastlinami v prtljagi potnikov. Na vodnih rastlinah ali ribah se lahko polži prenesejo v razvojnih stadijih jajčec ali mladih polžev. Visoko tveganje za vnos predstavljajo vodne rastline, ki so namenjene za prodajo za sajenje v akvarije ali pa za prehranske namene. Na teh rastlinah bi namreč lahko bila jajčeca ali mladi polži. Polži se lahko širijo tudi s kmetijsko mehanizacijo, prenesejo pa se lahko tudi na plovilih, na primer na čolnih po vodnih kanalih.