Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KROMPIRJEVA OBROČKASTA GNILOBA

Clavibacter michiganensis supsp. sepedonicus

 

Bakterija Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus je pomembna gospodarska bolezen krompirja, ki je najpogosteje potrjena na krompirjevih gomoljih, ostalih delih krompirjevih rastlin in na njihovih odpadkih.

 

Bakterija je uvrščena v prilogo I.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES ter na EPPO seznam A2. V Sloveniji ni bila nikoli ugotovljena.

 

V Evropski uniji se bolezen pojavlja sporadično in do ekonomskih izgub prihaja zaradi venenja in gnitja gomoljev na polju in v skladiščih. Zaradi higienskih ukrepov ob ugotovljeni okužbi in prepovedi izvažanja krompirja z okuženih območij so izgube še večje. Najbolj razširjena je krompirjeva obročkasta gniloba na Poljskem, kjer za preprečevanje njenega širjenja izvajajo poseben program pregledov in testiranj vsake pošiljke krompirja, pred dajanjem na trg.

 

podatkovni list

 

POZOR! Pri trgovanju z  jedilnim krompirjem, po poreklu iz Poljske, zahtevajte potrdilo o pregledu in testiranju.

 

bolezenska znamenja

gostiteljske rastline

geografska razširjenost

opis in biologija

širjenje in poti prenosa

ukrepi

gospodarska škoda

slikovno gradivo

 

Ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja krompirjeve obročkaste gnilobe v Evropski uniji so predpisani z Direktivo Sveta 93/85/EGS s spremembami, ki je prenešena v slovensko zakonodajo s  Pravilnikom o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe (Uradni list RS, št. 31/07 z dne 6.4.2007).