Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSTITELJSKE RASTLINE

Kitajski kozliček je polifag in napada številne lesnate rastline. V Evropi je bil doslej najden v lesnatih rastlinah več kot 47 vrst oziroma rodov, med katere spadajo parkovne, gozdne in tudi sadne rastline.

 

Najpogosteje je bil napaden javor (Acer sp.), našli pa so ga tudi na jelši (Alnus sp.), brezi (Betula), gabru (Carpinus sp.), bukvi (Fagus sp.), platani (Platanus sp.), topolu (Populus sp.), hrastu (Quercus sp.), vrbi (Salix sp.), brestu (Ulmus sp.), leski (Corylus sp.), drenu (Cornus sp.), vrtnicah (Rosa sp.), lovorikovcu (Prunus laurocerasus) in drugih lesnatih rastlinah. Na Japonskem je hud škodljivec citrusov (Citrus sp.), lahko pa napade tudi jablane (Malus sp.) in hruške (Pyrus sp.).

 

V skladu z izvedbenim sklepom Komisije št. 2012/138/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji so v uradni nadzor vključene naslednje rastline za saditev: javor (Acer spp.), navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), citrusi (Citrus spp.), dren (Cornus spp.), leska (Corylus spp.), panešplja (Cotoneaster spp.), bukev (Fagus spp.), lagerstremija (Lagerstroemia spp.), jablana (Malus spp.), platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), lovorikovec (Prunus laurocerasus), hruška (Pyrus spp.), šipek (Rosa spp.), vrba (Salix spp.), in brest (Ulmus spp.).