Skoči na vsebino

KITAJSKI KOZLIČEK

Anoplophora chinensis (Forster)

 

opis in znamenja napada
karantenski status
izvor in geografska razširjenost
gostiteljske rastline
najdbe
slikovno gradivo

 

NUJNO OBVESTILO: NEVARNOST VNOSA V SLOVENIJO


Evropska komisija je v marcu 2012 objavila nov izvedbeni sklep št. 2012/138/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji. Ob uvozu sadik javorja in rastlin bonsajev z daljnega vzhoda, predvsem s Kitajske, obstaja velika nevarnost vnosa tega škodljivca, ki bi v našem okolju povzročil velike škode tako v urbanem kot v naravnem okolju. Prav tako obstaja nevarnost vnosa z območij, kjer je bil ta škodljivec najden v Evropi (Sklep Komisije).


KARANTENSKI KOZLIČKI- nova grožnja lesnatim rastlinam v Sloveniji (letak: junij 2012)


Pozivamo vse uvoznike, distributerje in pridelovalce gostiteljskih rastlin kitajskega kozlička, da opazujejo rastline in morebitne znake napada s kitajskim kozličkom takoj javijo pristojnim inštitucijam, še zlasti, če ugotovijo odraslega hroščka oziroma njegove izletne odprtine v deblih. Zlasti bodite pozorni na uvožene sadike javorjev (Acer spp.) in bonsaje iz držav, kjer je škodljivec navzoč, zlasti s Kitajske. Ob sumu takoj obvestite Fitosanitarno upravo RS ali fitosanitarno inšpekcijo ali Kmetijski inštitut Slovenije (Slovenska organizacija za varstvo rastlin).